مقالات

مواد پوزولانی

مواد پوزولانی

مواد پوزولانی ، مواد سیلیس یا سیلیسی و آلومینیومی رادیواکتیو هستند . در مجاورت با سیمان پرتلند در دمای معمولی فعال شده و با آب ترکیباتی شبیه سیمان بوجود می آورند که خاصیت چسبانندگی دارد .

چرتهای اپالینی(Opaline Cherts) ، شیل ها (Shales)، توفها (Tuffs)، پامیستی ها (Pumicites)، خاک دیاتومه (Diatomaceous Earth) دارای این خاصیت هستند

مواد پوزلانی مصنوعی نیز وجود دارند مانند :

- سرباره کوره آهنگدازی (Blast Furnace Slag)

- خاکسترزغال سنگ نرم شده (Pulverized Fuel Ash = PFA)

- خاکستر نرم (Fly Ash)

دوده سیلیس (Silica Fume – SF)

مواد افزودنی حباب ساز بتن

مواد افزودنی حباب ساز بتن

مواد حباب ساز ( حباب زا ) بتن حبابهای بسیار ریز هوا بقطر متوسط 50 میکرون را در بتن ایجاد می کند .

همچنین سبب بهبود کیفیت بتن تازه در موارد زیر میگرد :

1 - کاهش نسبت آب به سیمان

2 – کارای بهتر بتن

3 – جلوگیری از جداشدن مواد و رو زدن شیره بتن

4 – سبب پایداری بتن سخت شده در برابر یخ زدگی و مواد یخ زدا نیز می شود .

5 – بتن با حباب هوا نفوذ ناپذیرتر از بتن معمولی است و از این رو مقاومت آن در برابر حمله سولفاتها بیشتر خواهد بود

افزودنی های شیمیایی در بتن

افزودنی های شیمیایی در بتن

افزودنی های بتن موادی به غیر از سیمان پرتلند ،آب و سنگداره ها می باشد ، که به صورت پودری و مایع می باشد و برای اصلاح خواص بتن است و کمی قبل از اختلاط ، در حین اختلاط یا قبل از درجا ریختن به بتن افزوده می شود .

افزودنی های بتن به دو گروه مواد افزودنی شیمیایی و معدنی تقسیم می شوند .

افزودنی های معدنی یا به طور طبیعی یافت می شوند و یا ازمحصولات جانبی صنعتی هستند به سه دسته مواد خنثی ، پوزولان ها و مواد شبه سیمانی تقسیم می شوند برای بهبود و اصلاح خواص مخلوط های سیمانی در مقادیر مصرف عموماً بیشتر از ۵ درصد وزن سیمان در زمان اختلاط بتن افزوده می شود .