افزودنی فوق روان کننده و فوق کاهنده آب بتن

افزودنی فوق روان کننده و فوق کاهنده آب بتن

AFRA-CRETE N-540

دانلود برگه مشخصات فنی

 

شرح محصول :
540-N CRETE-AFRA افزودنی فوق روان کننده و فوق کاهنده آب با
خواص ديرگيری .جهت توليد بتن های روان با کارايی بالا با حداقل نسبت آب
به سيمان و حفظ اسلامپ برای زمان کوتاه طراحی گرديده است . . قابليت
کاهش آب اختلاط بتن را تا ٢٥ درصد با اسلامپ به ثابت دارد که همين امر
عامل افزايش مقاومت فشاری در سنين اوليه و نهايی و همچنين دوام بتن می
گردد .
عامل موثر در پخش ذرات سيمان ، خاکستر بادی و ميکرو سيليس بوده و از تمایل جذب و توده ای شدن آنها جلوگيری می نماید
لذا خمير سيمان به طور همگن پخش شده و آب محصور شده در بين ذرات ، آزاد می گردد . این عمل سطوح موثر سيمان در
عمل هيدراسيون را افزایش می دهد .
مزایا :
بهبود خواص رئولوژيکی و مکانيکی بتن از قبيل کارايی مقاومت فشاری و خمشی ومدول الاستسيته
موارد کاربرد:
540-N CRETE-AFRA جهت ساخت بتن های پرمقاومت با کاهش نسبت آب به سيمان ، قطعات پيش ساخته ، قطعات پيش تنيده و ساختمان
های بلند مرتبه مناسب ميباشد .
روش استفاده :
آماده مصرف و با هر نسبتی با آب مخلوط می شود . همزمان با آب اختلاط به ميکسر می توان اضافه کرد . به طور مستقيم به سيمان و ترکيبات
خشک افزوده نشود .
540-N CRETE-AFRA در پايان عمل اختلاط میتوان به ميکسر بچينگ و يا به داخل تراک ميکسر افزود .
 در اين حالت به ازا هر متر مکعب يک دقيقه اختلاط با دور تند انجام می شود.
استانداردها :
ASTM C494 TYPE F -
EN934-2-TABLE3,1/3,2 -
ISIRI 2930 – TABLE ¾ -

مقادیر مصرف :
540-N CRETE-AFRA قابل استفاده به ميزان ٥.٠تا ٥.٢ درصد نسبت به وزن ترکيبات سيمانی می باشد. ميزان مصرف با توجه به طرح
اختلاط و خصوصيات مورد نياز تعيين می شود .

بسته بندی :
در گالن های ٢٠ بشکه های ٢٢٠ و مخازن ١١٠٠ کيلوگرمی عرضه می گردد .
شرایط نگهداری:
 پيشنهاد میشود که انبارداری در دمای ۵ تا ۴٠ درجه سانتی گراد به دور از تابش مستقيم آفتاب باشد . در صورت يخ زدگی دمای مواد را بالا
آورده تا ذوب شود و سپس توسط يک ميکسر مخلوط شود.