چسب اتصال بتن بر پایه اپوکسی

چسب اتصال بتن بر پایه اپوکسی

AFRA-BOND P-1800

دانلود برگه مشخصات فنی

 

شرح محصول :
1800-P BOND-AFRA يک چست اپوکسی دائمی برای اتصال بتن ، ملات ، نصب سنگ ، کاشی و
سراميک ضد اسيد در داخل و يا خارج سازه می باشد . اين محصول قادر به تحمل مقداری رطوبت قبل
و حين سخت شدن می باشد ولی پس از سخت شدن تبديل به لايه های آب بند می شود. قدرت چسبندگی
نهايی اين محصول بيشتر از مقاومت کششی بتن می باشد.
1800-P BOND-AFRA کاهش حجم ندارد و تشکيل لايه ای هموار و بدون تنش می دهد
مزایا :
- مقاومت زياد
- بدون انقباض
- تحمل رطوبت
- دوام زياد
- مقاوم در برابر حملات شيميايی کسب مقاومت سريع
- بسته بندی توزين شده
 -
موارد کاربرد:
1800-P BOND-AFRA را می توان بر روی سطوح تميز سفت و بادوام استفاده نمود مانند: بتن، فولاد، کاشی و آجر لعابدار، آجرهای
سنگی و سراميکی، آجر و يا کف موزاييکی . همچنين برای پوشش دادن سطح سنگ فرش ها ، بتن قديمی پوسيده و آجر های صنعتی و نيمه
صنعتی کاشی های معمولی و ضد اسيد .

روش استفاده :
1800-P BOND-AFRA بايستی در يک لايه يکنواخت به کمک قلم موی کوتاه يا ماله و يا کاردک روی سطح زده شود برای مدت
زمانی رها شده و سپس پوشش رو اجرا گردد .اين مدت زمان به شرايط کار بستگی دارد ولی به طور معمول ٣٠ دقيقه در دمای ٢۵
درجه و ١٠ دقيقه در ۴٠ درجه سانتی گراد می باشد. در اين مدت سطح بايستی تميز نگه داشته شود به خصوص روی سطوح افقی.

مشخصات فنی :
 وزن مخصوص: ١۴٨۵ کيلوگرم در متر مکعب
مدت زمان کارايی در دمای ٢۵ درجه سانتی گراد به مدت ۵٠ دقيقه و در دمای ۴٠ درجه سانتی گراد به مدت ٣٠ دقيقه .
سخت شدن ظاهری: در دمای ٢۵ درجه سانتی گراد ۵.٩ و در دمای ۴٠ درجه سانتيگراد را به ۵.۵ ساعت
سخت شدن نهايی: ٧ روز
بسته بندی :
در بسته های ٣ و ١۵ کيلوگرمی شامل رزين پايه پودر و واکنش گر عرضه می شود .
شرایط نگهداری:
اين محصول را در محيط سربسته و به دور از تابش مستقيم خورشيد و دمای زياد نگهداری نماييد . در مناطق گرمسيری می بايستی اين
محصول در جای تهويه دار نگهداری گردد .
عدم توجه به روش انبارداری مناسب باعث آسيب ديدن محصول و يا ظرف آن می شود.