پوشش محافظتی میلگرد ها در برابر خوردگی و لایه اتصالی لایه های قدیم به ملات ترمیمی

پوشش محافظتی میلگرد ها در برابر خوردگی و لایه اتصالی لایه های قدیم به ملات ترمیمی

PASA-GARD C-70

دانلود برگه مشخصات فنی

 

شرح محصول :
  70‐C   GARD‐PASA   يک محصول تک جزئی و پايه سيمانی اصلاح شده با پليمر،
جهت محافظت از ميلگردها در برابر خوردگی و نيز عامل اتصال بتن قديم به ملات
می باشد .

مزایا :  
- چسبندگی عالی فولاد و بتن
- مقاومت مکانيکی بالا
- اجرای آسان
- نفوذناپذيری بالا نسبت به آب و کلرايد
- محافظت در برابر نفوذ آب و رطوبت

موارد کاربرد :
.محافظت از ميلگردهای فولادی موجود در بتن در برابر خوردگی
.لايه اتصال دهنده بتن با ملات ترميمی

روش استفاده :
٢٥ کيلوگرم از محصول    70‐C   GARD‐PASA می بايست با ۵/٥ تا ۶ ليتر آب اضافه کرد و با استفاده از ميکسر دور پايين به مدت ۴ دقيقه
ً به مدت ٣٠ ثانيه مخلوط نموده و با
مخلوط تا محصولی همگن ايجاد شود . سپس مخلوط را به مدت ۴ دقيقه به حال خود رها کرده و مجددا
استفاده از برس ،غلطک و يا سيستم پاشش بر روی سطح و اجرا کنيد .

مشخصات فنی :


CONTENT
COLOR
COMPRESSIVE  TRENGTH(TSEN196)
ADHESION STRENGTH
APPLICATION TEMPERATURE
POT LIFE
DRYING TIME
HS CODE
MINERAL FILLER ,POLYMER
MODIFIED SPECIAL CEMENT
MIXTURE
GREY
>30N/MM2
>1/5N/MM2(ON CONCRETE)
>1/0N/MM2(ON STEEL)
+5C to +30C
60MINUTES
28 DAYS
3214.10.90.00.00

مقدار مصرف:
١ဂ۵۵ کيلو گرم پودر خشک برای تهيه يک ليتر مخلوط مورد نياز میباشد .به عنوان پرايمر برای هر متر مربع يک و نيم تا دو کيلو گرم پو
درخشک مورد مصرف قرار میگيرد .

بسته بندی :
کيسه های ٢۵ کيلوگرمی

شرایط نگهداری :
مدت زمان نگهداری در بسته بندی اوليه و در شرايط مناسب ١٢ ماه می باشد .