ملات کفسازی خود تراز شونده ( ویژه ضخامت ۳ تا ۱۰ میلیمتر )

ملات کفسازی خود تراز شونده ( ویژه ضخامت ۳ تا ۱۰ میلیمتر )

PASA-LEVEL 600

دانلود برگه مشخصات فنی

 

شرح محصول:
600   LEVEL‐PASA يک ملات تک جزئی خود تراز، برای استفاده در کف سازی ها ،
توليد شده از ترکيبات سيمان ، افزودنی های سيمانی و پليمر می باشد .

مزایا :
- بدون ترک خوردگی
- مقاومت سايشی بالا
- خود تراز شونده
- استفاده آسان (صرفا با آب مخلوط می شود )
- قابل اجرا در ضخامت ٣ تا ١٠ ميليمتر

موارد کاربرد :
- تراز کردن و کف سازی در محيط های داخلی و خشک
- کف سازی در هتل ها ،مدرسه ها ،بيمارستان ها ،فروشگاه ها و مراکز خريد
- تراز کردن سطح قبل از نصب کاشی ،سراميک ،سنگ های گرانيت و مرمر و نيز سطوح سيمانی

روش استفاده :
٢٥ کيلوگرم از محصول 600   LEVEL‐PASA با ۵ ليتر آب با استفاده از ميکسر دور پايين به مدت ٣ تا ۵ دقيقه مخلوط تا محصولی همگن
ايجاد شود . سپس محصول را٣ تا ۵ دقيقه به حال خود رها کرده و مجددا آن را به مدت ٣٠ ثانيه ميکس مینمايد . ملات آماده را با استفاده از
ماله شانه ای با ضخامت مورد نياز بر روی سطح اعمال و پرداخت نماييد .لايه اجرا شده پس از سه روز آماده اجرای پارکت و ياکفپوش نهايی
می باشد . دمای مناسب اجرا ۵ تا ٢۵ درجه سانتيگراد می باشد .

مشخصات فنی:

CONTENT
COLOR
MIXING 
MIXTURE DENSITY
COMPRESSIVE STRENGTH(TS EN196)
TENSILE STRENGTH
APPLICATION TEMPRATURE
POT LIFE
DRYING TIME
HS Code
MINERAL FILLERS ,POLYMER MODIFID ,SPECIAL CEMENT MIX
GREY
25Kg BETOLEVEL 600 : 5 L WATER
2/05+‐0/1gr/cm3
>15N/mm2(28DAYS)
>1 N/mm2(28DAYS)
+5 C  to  +25C
35MINUTES
5HOURS
3824.90.70.00.00

مقدار مصرف :
برای هر متر مربع به ضخامت ١ ميليمتر ١٫٧ کيلوگرم مورد نياز می باشد ضخامت توصيه شده برای پوشش ٣ تا ١٠ ميليمتر ميباشد .

بسته بندی :
کيسه های ٢۵ کيلوگرمی

شرایط نگهداری :
مدت زمان نگهداری در بسته بندی اوليه و در شرايط مناسب ١٢ ماه می باشد.