ملات پایه سیمانی ترمیم و لایه‌های سطوح نمای اکسپوز سبک

ملات پایه سیمانی ترمیم و لایه‌های سطوح نمای اکسپوز سبک

AFRA-SIVE 2030

دانلود برگه مشخصات فنی

 

شرح محصول:
   2030 SIVE‐PASA  ملات پايه سيمانی تعميری يالايه کشی فوق سبک ،يک جزئی اصلاح شده
با پليمر اکريليکی، جهت صافکاری سطح بتن ترميم بتن های اکسپوز ،لايه کشی و نما کاری
می باشد که پس از اضافه شدن آب به ملاتی قابل ماله کشی و خاکستری رنگ با قابليت اجرا بر
روی سطوح زير بتنی و لايههای آسيبديده سطحی تبديل می گردد .
از  2030 SIVE‐PASA  میتوان به عنوان يک لايه نهايی نما در ساختمان ها استفاده نمود .
 2030 SIVE‐PASA از فرمول ويژه جهت استفاده در لايههای نازک برخوردار می باشد که فاقد جمع شدگی و ترک خوردگی خواهد بود
.همچنين از چسبندگی عالی و انعطاف پذيری خوبی برخوردار میباشد .

مزایا :
.فرمول دقيق و نتايج يکنواخت
.تنها نياز به اضافه شدن آب در محل مصرف
.بدون انقباض
.چسبندگی عالی
.انعطاف پذير
.سطح نرم،قابليت پرداخت کاری راحت
.عايق نسبی حرارتی و صدا
.تنوع رنگ
.کاهش هزينه های بعدی در مورد سطوحی که میبايست رنگ شوند

موارد کاربرد:
2030 SIVE‐PASA می بايستی بر روی تمامی سطوح توسط ماله کشی اجرا شده و پرداخت کاری نهايی آن با قدری فاصله زمانی انجام گردد.
جهت تسهيل پرداخت کار نهايی می توان سطح ملات را توسط قلم موو آب مرطوب نمود .

روش استفاده :
اين محصول به گونه ای طراحی گرديده که به راحتی مخلوط شده و برای اين منظور بهتر از مخلوط کن دستی با دور پايين استفاده گردد ٣ تا ۴
ليتر آب را درون ظرف ريخته در حالی که مخلوط کردن ادامه دارد پاکت پودر رابطور کامل به آب اضافه نماييد و مخلوط کردن را تا يکنواخت
شدن شکل ملات ادامه دهيد . توجه شود که از مخلوط کردن طولانی پرهيز شود . بسته به ميزان روانی ملات مورد نظر میتوان مقدار آب را تا
٥/٦ ليتربه ازای يک کيسه پودر افزايش داد.

مشخصات فنی :
رنگ :طوسی روشن و ساير رنگ ها بسته به سفارش
وزن مخصوص ۵٠٠ کيلوگرم در متر مکعب

بسته بندی :
2030 SIVE‐PASA در بستهبندی ١۵ يا ٢٠ کيلوگرمی عرضه می گردد .

شرایط نگهداری :
دور از بارش باران و تابش مستقيم و بدون تحمل فشار زياد تا يکسال قابل نگهداری خواهدبود.