ملات ترمیم کننده بتن ویژه ترمیم کف های بتنی

ملات ترمیم کننده بتن ویژه ترمیم کف های بتنی

AFRA-SIVE SL-20

دانلود برگه مشخصات فنی

 

شرح محصول:
20-SL SIVE-AFRA يک ملات تک جزيی ،پايه سيمانی ،اصلاح شده با
پليمر و الياف ،بدون جمع شدگی با روانی ،و نيز مقاومت مکانيکی و فشاری
بالا ،جهت ترميم کف های بتنی ميباشد.

مزایا :
- بدون جمع شدگی به ترک خوردگی
- امکان اجرا در ضخامتهای ١٠ تا ۴٠ ميليمتر دريک لايه
- چسبندگی خوب به بتن
- آب بند
- مقاومت فشاری بالا
- مقاومت بالا در برابر سولفات
- اجرای آسان
- روانی بالا و کسب مقاومت نسبتا بالا

موارد کاربرد :
- ترميم کف سوله ،انبارو تعميرگاهها
- ترميم حفرات در بتن کف
- ترميم ترک ها در کف های بتنی

روش استفاده :
سطح بايد خشک و از کليه مواد ضعيف ،گرد و غبار ،روغن قالب ،رنگ ،گل و هرگونه موادی که باعث چسبندگی میشود عاری گردد
.درصورتی که سطح دارای نشت آب می باشد بيش از اجرا بايد خشک و آب بندی شود .پيش از اجرا سطح کار با يدبا آب اشباع گردد .

مشخصات فنی :

 MINERAL FILLERS,POLYMER MODIFIED SPECIAL CEMENT/ CONTENT
 GREY COLOR
 25KG DEZOSIVE SL:MAX 4-5 L WATER MIXING RATIO
 2/25+0/1G/CM3) MIXTURE DENSITY
 >٢/٠N/MM٢(٢٨DAYS)(TSEN١٥٤٢) ADHESION STRENGTH
 >٢٠N/MM٢(١DAY)(TSEN١٩٦) (CONCRETE)
>50N/MM2(7DAYS) COMPRESSIVE STRENGTH
 <60N/MM2(28DAYS)
 <7N/MM2(28DAYS)(TSEN1542) FLEXURAL STRENGTH

مقدار مصرف:
برای هرمترمربع به ضخامت ١٠ميليمتر، ١٩ဂ٢ کيلوگرم پودر مورد نياز می باشد ضخامت توصيه شده برای پوشش حداقل ١٠ و حداکثر ۴٠
ميليمتر ميباشد .

بسته بندی :
کيسه های ٢۵ کيلوگرمی
شرایط نگهداری :
مدت زمان نگهداری در بسته بندی اوليه مناسب ١٢ماه می باشد