ملات ترمیم کننده اپوکسی

ملات ترمیم کننده اپوکسی

AFRA-SIVE A-100

دانلود برگه مشخصات فنی

 

شرح محصول :
100-A SIVE ‐AFRA   ملات وچسبی خميری و پايه اپوکسی است که به صورت دو جزئی
تهيه شده و برای محدوده وسيعی از عمليات تعمير و نصب قطعات قابل استفاده ميباشد .

مزایا :
‐ مقاومت زياد
‐ خميده و فقط ريزش
‐ چسبندگی قوی
‐ مقاوت ضربه زيادی
‐ بی نيازاز پرايمر زنی
‐ مقاومت شيميايی خوب
‐ بدون جمع شدگی
‐ کقابليت پرداخت کاری
‐ استفاده آسان

موارد کاربرد :
‐ تعمير سطوح کرموی بتنی افقی وياعمودی
‐ نصب ضربه گير تيرهای باربر
‐ نصب کاشی ، سراميک و آجر
‐ کاشت ميلگرد در ديوار
‐ به عنوان ملات اتصالی لايه های پرکننده
‐ نصب تجهيزات ويژه برای تزريق مواد تقويت کننده سازه ای

روش استفاده :
ابتداسطح مورد نظر را به خوبی تميز نموده و تمامی ذرات و پوسته ها ی سست سطحی را جدا نماييد . جزء دوم (واکنش گرا ) رابه جزء اول
(رزين اصلی ) اضافه نموده ، با استفاده از همزن دستی تا يکنواخت شدن رنگ مخلوط هم زدن را ادامه دهيد با استفاده از ماله نسبت به اجرای
ملات برروی سطح اقدام نماييد. توجه شود که آغشته کردن سطح ابزاربه تينر موجب کار کرد راحتتر ملات فوق خواهد گرديد .

مشخصات فنی :
وزن مخصوص ١٧٨۵ کيلوگرم در مترمکعب ( پس از اختلاط )
قابليت اشتعال :غير آتشزا
مقاومت فشاری ٧روزه٦٠ مگاپاسکال ( مطابق با 95 D6 ASTM (
قدرت اتصال بيش از بستر بتنی
زمان کارکرد: در دمای ٢۵ درجه سانتيگراد به ٤٥/١ ساعت و در دمای ۴٠ درجه سانتیگراد به مدت ۴۵ دقيقه در دمای ٢۵ درجه سانتی گراد
هفت و در دمای ۴٠ درجه سانتيگراد ٢ساعت
سخت شدن کامل :پنج روز در دمای ٢۵ درجه سانتيگراد و سه روز در دمای ۴٠ درجه سانتی گراد

بسته بندی:
در بسته های دوقلو (شامل رزين اصلی و واکنش گرا) با مجموع وزن ۴ کيلوگرم ارائه میشود .

شرایط نگهداری :
به دور از تابش مستقيم خورشيد و همچنين فشار زياد نگهداری شود.