ترمیم کننده صافکاری

ترمیم کننده صافکاری

AFRA-SIVE 1010

دانلود برگه مشخصات فنی

 

شرح محصول :
1010 SIVE-AFRA ملات تعميری يک جزئی اصلاح شده با پليمر اکريليکی جهت صافکاری سطح
بتن می باشد . پس از اضافه شدن آب به ملاتی قابله ماله کشی و خاکستری رنگ با قابليت اجرا بر روی
سطوح زبر بتنی و لايه های آسيب ديده سطحی تبديل می گردد.
از 1010 SIVE-AFRA می توان به عنوان لايه تسطيح کننده قبل از اجرای پوشش های محافظ استفاده
نمود.
محصولات فوق از فرمول ويژه جهت استفاده در لايه های نازک برخوردار می باشد ، که فاقد جمع شدگی
و ترک خوردگی خواهد بود . همچنين از چسبندگی عالی و انعطاف پذيری خوبی برخوردار می باشد.
مزایا :
- فرمول دقيق و نتايج يکنواخت - تنها نياز به اضافه شدن آب در محل مصرف
- بدون انقباض - چسبندگی عالی
- سطح نرم قابليت پرداخت کاری راحت - نفوذپذيری کم
- مقاومت عالی در برابر چرخه های يخ ذوب و نيز کربناسيون - کاهش ميزان نفوذ عوامل خورنده محيطی
- کاهش هزينه های بعدی در مورد سطوحی که می بايست رنگ شوند - انعطاف پذير

موارد کاربرد:
- به عنوان لايه ترميم برای سطوح بتنی آسيب ديده و سطوح کرموی بتنی .
- آماده سازی سطوحی که می بايست توسط پوشش های محافظ اندود شوند.
- برای ايجاد نمای يکنواخت بر روی سطوح تعمير شده.

روش استفاده :
محصول فوق به گونه ای طراحی گرديده است که به راحتی مخلوط شده و برای اين منظور بهتر است مخلوط کن دستی با دور پايين
استفاده گردد.
٣ تا ۴ ليتر آب در درون ظرف ريخته در حالی که مخلوط کردن ادامه دارد پاکت پودر را به طور کامل به آب اضافه نماييد و مخلوط
کردن را تا يکنواخت شدن شکل ملات ادامه دهيد . توجه فرماييد که از مخلوط نمودن طولانی پرهيز شود بسته به ميزان روانی ملات
مورد نذر می توان مقدار آب راتا ۵.۶ ليتر به ازای يک کيسه پودر افزايش داد .

مشخصات فنی :
 رنگ : طوسی روشن
 وزنمخصوص : ١۶۴٠ کيلوگرم در متر مکعب

بسته بندی :
بسته بندی درصد های ٢۵ کيلویی عرضه می شود .

شرایط نگهداری:
 دور از بارش باران تابش مستقيم ونيز بدون تحمل فشار زياد تا يک سال قابل نگهداری خواهد بود