پوشش دو جزئی نیمه الاستیک پایه سیمانی - اکرلیکی

پوشش دو جزئی نیمه الاستیک پایه سیمانی - اکرلیکی

PASA-GARD NF-125

دانلود برگه مشخصات فنی

 

شرح محصول :
125‐NF GARD‐PASA پوشش دو جزئی بر پای سيمان و آکريليک ،با انعطاف پذيری نسبی،
مناسب برای آب بندی و محافظت سطوح بتنی و پلاستر در سطوح داخلی و خارجی میباشد .

مزایا :
- مقاومت کششی بسيار بالا
- اقتصادی بوده و دوام با لا
- ايجاد يک لايه يکپارچه و نيمه منعطف آب بند، با چسبندگی بالا، زير کاشی و ملات
- مقاومت در برابر نمک ،سولفات و کلر موجود در خاک
- امکان خروج بخارات از بتن به بيرون پوشش
- زمان اجرای طولانی وبا محدوديت کم
- اعمال آسان( سرد اجرا )بدون درز
- آب بندی يکپارچه ،بدون درد و مفاصل سرد

موردکاربرد :
- آب بندی باغچه ها و روف گاردن
- آب بندی سطوح افقی وعمودی در محيط های داخلی و خارجی
- محافظت و آب بندی ديوارهای مدفون ، ديوارهای حائل و زيرزمين ها
- آب بندی فشار مثبت استخرها و مخازن آب
- آب بندی تراسها ،سرويس های بهداشتی ،آشپزخانه هاوحمام
- محافظت از بتن در برابر نمک ،کربناتاسيون ، سولفات وآ ب
روش استفاده :
سطح بايد از کليه مواد ضعيف ، گرد و غبار، روغن قالب ،رنگ ،گل و ....عادی گردد . به طوری که سطح بايد از هر گونه موارد موادی که مانع چسبندگی
گردد پاکسازی شود. بتن های شکسته و تخريب شده بايد پيش اجرای پوشش ترميم شده ، همچنين بتن وملاتهای ضعيف برداشته شود . سطح کار بايد صاف و
بدون تخلخل باشد . منافذ و ترک های استاتيک بايد با استفاده از ملات حاوی چسب لاتکس ويا ترميم کننده پايه سيمانی 1010 SIVE‐AFRA تعميرو پر شود.
سطح اجرای بايد با مرطوب کردن در حالت اشباع با سطح خشک قرار گيرد. در کنج اتصالات ،پس از اجرای لايه اول
 1٢‐NF GARD‐ASA با استفاده از ملات ترميم کننده ماهيچه کشی و يا يا نوار  PH127  محافظت شده و سپس لايه دوم اجرا شود.
مشخصات فنی :
Component A:Polymer modified admixture and special 
Cement 
Component  B:Compolymer Acrylic dispersion 
Gray 
20Kg A Component: 10Kg B Component : 1/9 gr/cm3
>1/5  N/mm2 (28 Days)  
2bars positive
< 0/10 ( after 4 hourse ) ( TS EN 12808‐5 ) 
Content 
Color 
Mixing 
Mixture Density Adhesion Strengh 
Resistance to Pa=ressurized Water  
Capillary Water Absorption 
مقدار مصرف :
يک تا يک و نيم کيلو گرم مخلوط در هر متر مربع در هرلايه اجرا شده و حداقل نياز به دو لايه می باشد .جهت محافظت بيشتر می می توان سه لايه اجرا نمود.
محصول حداکثر در يک لايه ،بايد به ضخامت ٢ ميليمتر درحالت تر باشد.
بسته بندی :
ست٢٥ کيلوگرمی (جز پودری A :کيسه ٢٠ کيلوگرمی ،جزء مايعB :گالن ۵ کيلوگرمی)
شرايط نگهداری:
در صورت حفظ و نگهداری در شرايط مناسب و خشک تا ١٢ ماه قابل استفاده ميباشد.