چسب خمیر کاشت میلگرد دو جزئی

چسب خمیر کاشت میلگرد دو جزئی

AFRA-FIX 501

دانلود برگه مشخصات فنی

شرح محصول :
قوی ترين گونه مواد چسباننده بر پايه رزين های اپوکسی است AFRA-FIXE 501
که به منظور کاشت آرماتور و بولت در ديوار و سقف طراحی شده است .
مزایا :
- چسبندگی بسيار زياد به بتن و فولاد
- بدون شره
- بدون انقباض
- بدون نياز به حلال
- قابل اجرا در بتن ها و مقاطع مرطوب
- امکان کاشت آرماتور در بتن های سبک
- محافظت از آرماتور و انکر بولت در مقابل خوردگی و زنگ زدگی
- اجرای سريع و آسان
- استحکام بسيار عالی در مقابل مواد اسيدی و قليايی
- گيرش سريع
موارد کاربرد:
- کاشت ميلگرد و انکر بولت ميله های فلزی استيل و غيره
- ايجاد چسبندگی بين مقاطع فلزی با بتن يا سنگ
روش استفاده :
سطوح و مقاطع محل تزريق می بايست عاری از هرگونه چربی گرد و غبار، زنگ زدگی، ذرات سست و ناپايدار و رطوبت باشد ابتدا
دو جز سازنده خمير کاشت آرماتور را داخل يک ظرف ريخته و با استفاده از همزن برقی( دريل + پره) کاملا مخلوط می کنيم . مخلوط
حاصل را داخل پيستون ابزار تزريق ريخته درپوش پلاستيکی را داخل پيستون قرار می دهيم و کاتريج آماده شده را داخل ابزار تزريق
قرار داده ، نوک نازل را برش زده و ماده کاشت آرماتور را داخل سوراخ تزريق می کنيم. توجه داشته باشيد که هميشه مواد نيمی از
فضای حفره را بايد پر کند سپس آرماتور در داخل حفره از تماس کامل سطوح حفره با خمير کاشت ميلگرد اطمينان حاصل فرماييد.
مشخصات فنی :
وزن مخصوص: ١.٧ گرم در سانتی متر مکعب
مقاومت فشاری: ٧۵ تا ٨٠ نيوتن در ميليمتر مربع
مقاومت خمشی ۴٠ نيوتن بر ميليمتر مربع
مقاومت کششی: ٢٣۵ نيوتون بر ميليمتر مربع
B= و ١ A= نسبت اختلاط: ٢
چسبندگی به فولاد :در حد گسيختگی بتن
مقدار مصرف :
(mm) ١٠ قطر آرماتور ١٢ ١٤ ١٦ ١٨ ٢٠ ٢٢ ٢٥ ٢٨ ٣٠ ٣٢ ٤٠
(mm) ٢٠ قطر حفره ٢٢ ٢٤ ٢٦ ٢٨ ٣٠ ٣٢ ٣٥ ٣٨ ٤٠ ٤٢ ٥٠
٤٠٠
٣٢٠
٣١٠
٣٠٠
٢٨٠
٢٦٠
٢٥٠
٢٤٠
٢٣٠
٢٢٠
٢١٠
٢٠٠
ارتفاع حفره برای بتن با
مقاومت کمتر از ٣٠٠
کيلوگرم بر سانتيمتر مربع
٣٠٠
٢٨٠
٢٧٠
٢٦٠
٢٥٠
٢٢٠
٢١٠
٢٠٠
١٩٠
١٨٠
١٦٠
١٤٠
ارتفاع حفره برای بتن با
مقاومت بيشتر از ٣٠٠
کيلوگرم بر سانتيمتر مربع
شرایط نگهداری:
اين محصول را در مکان سرپوشيده در دمای کمتر از ٣۵ درجه سانتيگراد و به دور از تابش خورشيد و بارندگی نگهداری نماييد . از فشار
زياد پرهيز شود . عمر مفيد محصول حدود ١٢ ماه است، اگر در شرايط مناسب و در بسته بندی اصلی نگهداری گردد