واتر استاپ بتنونیتی

واتر استاپ بنتونیتی

BENTONIT WATERSTOP

دانلود برگه مشخصات فنی

شرح محصول :
واتراستاپ بنتونيتی ، نواری از جنس بنتونيت سديم می باشد که جهت
درزبندی درزهای سرد و اجرايی به عنوان جايگزين واتراستاپ های
و يا در جاهايی که امکان نصب انواع ديگر درزبندها وجود PVC
ندارد مانند دور لوله ها ، درز های اجرايی غيرقابل پيش بينی و يا
جاهايی که ضخامت بتن کم می باشد طراحی شده است واتراستاپ
بنتونيتی ، واتر استاپی منبسط شونده است که بعد از تماس رطوبت با
آن به مقدار زيادی (٪ ۴٠٠ ) متورم می گردد .
مزایا:
دارد . PVC - قابليت نصب بسيار راحت نسبت به واتراستاپ های معمول از جنس
- در درزهای عمودی بسيار راحت نصب می گردد .
- مثل واتر استاپ احتياج به جوش و اورلب کردن ندارد .
- يک کارگر ساده به راحتی می تواند ١٣٠ متر را در يک ساعت نصب نمايد .
که با تغييرات فشار حالت خود را از دست بدهند ، نيست . PVC - تحمل فشار آب بسيار عالی دارد و مانند واتراستاپ های
موارد کاربرد:
برای درزبندی اتصالات بتنی اجرايی در استخرها ، مخازن آب ، فونداسيون ها ،بتن های قديم به جديد ، مجرای فاضلاب ، تاسيسات
آب ، تونلهای مترو و غيره به کار میرود .
مقدارمصرف:
بستگی به طول کار دارد .
بسته بندی:
واتراستاپ بنتونيتی در رول های ١۵ و ٢٠ متری با ابعاد مختلف عرضه می گردد .
نکات ایمنی:
همانند تمامی محصولات شيميايی ، احتياط لازم در زمان انبارداری و مصرف ضروری است . از تماس با چشمها ، دهان ، پوست و
مواد خوراکی اجتناب شود . در صورت ترشح به چشمها و پوست آن را به سرعت با آب بشوييد . در صورت بلع ناگهانی به پزشک
مراجعه کنيد .
شرایط نگهداری:
به دور از تابش مستقيم خورشيد در دمای ۵ تا ۴۵ درجه سانتيگراد تا ١٢ ماه امکان نگهداری وجود دارد . در برابر رطوبت ، بارش
باران و فشار زياد حفاظت نمايد . عدم رعايت روش انبارداری صحيح موجب آسيب ديدن محصول و يا بسته بندی آن میشود .