واتراستاپ منبسط شونده هیدروفیلی

واتراستاپ منبسط شونده هیدروفیلی

HYDROPHILIC WATERSTOP

دانلود برگه مشخصات فنی

شرح محصول :
واتراستاپ هيدروفيلی برپايه لاستيک های مصنوعی می باشد و به عنوان يک عامل
مانع نفوذ آب در درزهای اجرايی با قابليت متورم شدن بسيار بالا وبصورت کنترل
شده در تماس با آب عمل می کند و شکل و عملکرد خودرا در سيکل های ترو خشک
شدن متعدد حفظ می کند .
مزایا:
واتر استاپ هيدروفيلی بر پايه لاستيک های مصنوعی می باشد و به عنوان يک عامل نفوذ آب در درزهای اجرايی با قابليت 
شکل پذيری زياد و نصب آسان . بدون نياز به اورلپ کردن يا جوشکاری در زمان نصب  متورم شدن بسيار بالا عمل می کند
در سراسر چرخه استفاده خود در عملکرد اوليه خود باقی میماند و خاصيت انعطاف پذيری و تغيير شکل به آن اجازه میدهد تا 
ايجاد نوار واتراستاپ يکپارچه ، بدون درز، اور لپ و فاقد گسيختگی  حفره ها و ترک های در اطراف خود را فورا پر کند
ايجاد تورم  مقاومت در مقابل تر وخشک کردن مداوم  امکان اجرا برروی سطوح ناصاف  سمی نمی باش 
شکل باز که جهت درگير شدن v دارای شکل پروفيل  ايجاد تورم در آب شور و آب دريا  کنترل شده با توجه به عمر بتن
بابتن عملکرد مناسبی دارد .
موارد کاربرد:
.طراحی شده برای نسل يک مانع آب بند در درزهای اجرايی در بتن مسلح و غير مسلح
.هيدروسيل می تواند در هر دو حالت افقی و عمودی مورد استفاده قرار گيرد ولی در هيچ شرايطی نبايد دردرزهای انبساطی به کار رود.
. آب بند دور انواع لوله ها
.آب بندی درزهای ايجاد شده در اتصالات فلزبه بتن
روش استفاده:
پيش از اجرا تمامی سطوح زير کار می بايست خشک ، تميز و عاری از هرگونه آلودگی و گرد و غبار ، اجزا سست ، چربی و غيره
گردند با توجه به اهميت چسبندگی واتراستاپ هيدروفيلی به بتن توصيه میشود از چسب برای اتصال بتن ونوارآب بنداستفاده گردد .
برای اطمينان بيشتر می توان ازميخ فولادی برای ثابت سازی اين نوع واتر استاپ استفاده نمود . کافی است دو لبه به هم رسيده را
محکم فشار دهيد و ثابت سازيد بدين ترتيب نياز به اورلپ وجود ندارد . استفاده از بست سيمی دورهيدروسيل در مواردی که دور لوله
ها و موارد مشابه استفاده می گردد و در کنار استفاده از چسب توصيه می گردد .
مشخصات فنی:
1060% حداكثرتورم(آب شرب)
750% حداكثرتورم(آب دريا)
580% حداكثرتورم(آب شور)
آبي رنگ
20/5 ميليمترمربع ابعاد
0/12 كيلوگرم برميليمتر وزن
5-35 محدوده دمايي سطح زير كار C
5 عدم نفوذ پذيري آب (فشارمثبت) Bar
12 كيلوگرم برميليمتر جذب آب
بسته بندی:
در رول های ٢٠ متری عرضه می گردد .
شرایط نگهداری:
در محيط خشک ،خنک به دور از تابش مستقيم خورشيد نگهداری شود.