فایبر مش ها ( مش های فایبرگلاس )

فایبر مش ها ( مش های فایبرگلاس )

FIBERGLASS MESH

دانلود برگه مشخصات فنی

شرح محصول :
فايبر مش ها (مش های فايبرگلاس ) بر حسب وزن و ساير شبکه ها دارای
تنوع بسياری هستند که اين نوع امکان استفاده از اين محصول را در مکانهای
مختلف امکان پذير می سازد . توری فايبرگلاس به صورت کامپوزيتی و از
شيشه همراه با مواد پليمری پايه و الياف شيشه که به Glass Mesh الياف
عنوان تقويت کننده مواد پليمر می باشد ، توليد می شود . اين توری ها
گرم های ٢٠٠،١٧٥،١٦٠،١٣٥،١١٠،٧٥،٤٠ درمترمربع توليد می گردد .
مزایا:
مقاومت شيميايی : الياف شيشه در برابر بسياری از مواد شيميايی مانند اسيدها مقاوم بوده و از بين نمیرود ، همچنين قارچها ، باکتريها
و جانوران موذی نمیتوانند بر آن تاثير بگذارند .
مقاومت در برابر رطوبت : الياف شيشه رطوبت را جذب نمیکند ، بنابراين متورم نمیشود و کشش نمیآيد اين الياف در محيطهای
مرطوب نيروی مکانيکی خود را حفظ میکنند .
خواص الکتريکی : الياف شيشه عايق الکتريسيته هستند .
الياف شيشه استحکام کششی بالايی دارند و الاستيسيته کاملی نيز دارند يعنی ازدياد طول آنها متناسب با نيروی اعمال شده می باشد وبا
برداشتن نيرو به حالت اوليه خود باز میگردند .
الياف شيشه مقاومت حرارتی خوبی دارد به دليل طبيعت غير عالی خود قابل احتراق نبوده و انبساط حرارتی پايين و هدايت حرارتی
بالا دارند.
موارد کاربرد:
- تقويت نماهای سنگ مرمر - تعمير سطح بتن وشکافها
- مقاوم سازی مصالح ساختمانی - تقويت و تثبيت مواد ،عايق و قير
- تقويت بافت طبيعی سنگ در سنگبری - ضد زلزله نمودن سازها با مصالح قير يکپارچه
- جهت تقويت اتصالات و محل تلاقی ديوارها - جهت استفاده در زير سقف سوله ها به جای توری فلزی
- زيرسازی برای نصب سنگ ،کاشی و سراميک - تقويت سقف و ديوارهای گچی و سيمانی و بتنی پيش ساخته
- بالا بردن مقاومت کششی و استحکام و مصالح ساختمانی - ايجاد بافت يکپارچه در ديوارها و کف جهت جلوگيری از ترک
- قابل استفاده بر روی کليه سطوح قبل از عمليات بتن کاری و گچ کاری
- جهت تعمير ترک ها و ساير ضايعات در انواع سطوح و پيشگيری به وجود آوردن مجدد آنها
تقویت سنگهای ساختمانی:
يکی از کاربردهای فايبر مش ها تقويت سنگهای ساختمانی می باشد . پس از برش قله های سنگ در ساخت کارخانه های سنگبری و
تبديل شدن آنها به ورق مسطح يک لايه از اين مش ها بارزين مخصوص به پشت سنگ نصب میشود . اين مش کمک میکند تا به
هنگام پوليش و حمل و نصب در صورتی که سنگ دچار ترک شد از هم جدا نشده و به همان صورت کار گذاشته شود .
بسته بندی:
مش های فايبرگلاس در رولهای ۵٠ متر مربع عرضه می گردد .
شرایط نگهداری:
در محيط خشک و به دور از تابش مستقيم خورشيد نگهداری شود.