حلال بتن

حلال بتن

PASA-CLEAN FR-1

دانلود برگه مشخصات فنی

شرح محصول :
حلال بتن (تميز کننده سطوح از بتن) محصولی جديد کاملا بی خطر برای انسان و
محيط زيست و با استفاده بسيار آسان برای کاربر می باشد .
يک جايگزين اسيد می باشد که عاری از بخارات و بوی نامطبوع است . H.C.D
با حل کردن ( شکستن پيوند بين مولکولی ) پيوند يونی در داخل سيمان ، آن H.C.D
را حل کرده و سيما ن يا بتن را از روی هر سطح برمیدارد ،تبادل يونی استفاده شده در اين محصول برای اولين بار در صنعت به کار گرفته شده است .
حاوی اسيدهای مورياتيک ،هيدروکلريک ،سولفوريک و يا فسفريک نمیباشد . H.C.D
موارد کاربرد:
تميز کردن سطوح تراک ميکسر از بتن 
جدا سازی بتن از سطح قالب بتن 
شستشوی ابزارآلات که بتن به آن چسبيده 
تميز کردن بتن از کليه سطوح کاشی و سراميک و.. 
روش استفاده:
را بر روی سطح خشک و خنک اعمال نماييد . بهترين نتيجه از پاشش اين محصول را با اسپری ايرلس حاصل میشود . اما پاشش با پمپ های H.C.D همواره
معمولی ويا حتی اعمال با برس نيز امکان پذير است .
را بر روی سطح داغ شده در مجاورت نور خورشيد اجرا ننماييد .) H.C.D از خنک بودن سطح اطمينان حاصل فرماييد .( توجه: هيچگاه H.C.D قبل از اعمال
، بهترين زمان برای اجرا ،ساعات اوليه صبح يا بعد از ظهر (غروب ) می باشد . بخشی را برای کار مشخص کرده و محلی را به عنوان نقطه شروع در نظر
به مدت ١٠ تا ۴۵ دقيقه اجازه دهيد تا اين محصول به داخل سطح H.C.D گرفته و با پاشش يکنواخت تا پايان قسمت را ادامه دهيد . پس از پوشش کامل سطح با
نفوذ کند . اين زمان بستگی به دمای محيط و ضخامت ساده دارد . زمانی که بر روی سطح ، پودر سفيد رنگ ، شکری تشکيل شد ، مجدد اً بر روی سطح
را پاشش نماييد . تا سير شدن کامل سطح ، پس از تبديل سيمان يابتن به محصولی پنيری شکل آن را با آب بشوييد ، بهترين نتيجه از شستشو با فشار بالا H.C.D
حاصل میشود ، فشار خروجی از لوله کشی شهری نيز پاسخگو می باشد . ( psi ٣٠٠ تا ۵٠٠ )
غوطه ورکرده ،سپس با آب سرد بشوييد .برروی منيزيوم ابتدا تست نماييد. H.C.D برای تميز کردن وسايل کوچک ، آنها را به مدت ٢٠ تا ۴۵ در سطح حاوی
در زمانی که دمای هوا زير نقطه انجماد و يا به شدت گرم باشد ، از اجرای آن خودداری نماييد . بهترين نتيجه در دمای ۵ درجه سانتيگراد تا ٢٧ درجه
سانتيگراد حاصل میشود .
قبل از استفاده در مقياس وسيع ، از روی نقطه کوچکی به منظور اندازه گيری قدرت تميز کنندگی ( تعداد دفعات مورد نياز ) آزمايش نماييد .
نکات ایمنی:
همواره از عينک محافظ در هنگام استفاده ياحمل و نقل استفاده نماييد . 
را اجرا نکنيد . H.C.D هيچگاه بر روی سطوح داغ 
رارقيق ننماييد. H.C.D به هيچ وجه 
از خيس کردن بتن خود داری نماييد . H.C.D قبل از اعمال 
بسته بندی:
محلول حلال بتن در گالن های ٢٠ ،بشکه های ٢٢٠ و مخازن ١١٠٠ کيلوگرمی عرضه ميگردد .
شرایط نگهداری:
در صورت حفظ و نگهداری در شرايط مناسب پيشنهادی و در بسته بندی اوليه تا ١٢ ماه قابل نگهداری می باشد.