بتن یا ملات پایه سیمانی ، جهت تولید قطعات بتنی اکسپوز و نما

بتن یا ملات پایه سیمانی ، جهت تولید قطعات بتنی اکسپوز و نما

PASA-SIVE EXP-1

دانلود برگه مشخصات فنی

شرح محصول :
يک ملات يا بتن تک جزئی ، پايه سيمانی ، اصلاح شده با پليمر و PASA‐SIVE EXP‐1
افزودنی های معدنی ، بدون جمع شدگی و ترک خوردگی با مقاومت مکانيکی و فشاری بالا
جهت ساخت و توليد قطعات بتنی درجا يا پيش ساخته اکسپوز و نما می باشد .
مزایا:
‐ بدون جمع شدگی
‐ امکان اجرای ضخامت ١٠ تا ۵٠ ميليمتر
‐ نمای بتنی
‐ مقاومت مکانيکی بالا
‐ بتن بدون ترک خوردگی
‐ روانی بالا
‐ دانه بندی ريز وامکان اجرای قطعات با ظرافت بالا
موارد کاربرد:
ساخت قطعات دکوراتيو بتنی 
ساخت پنل های دکوراتيو بتنی نما و اکسپوز 
روش استفاده:
می بايست با ٥ ليترآب با استفاده از ميکسردور پايين به مدت ٣ تا ۴ دقيقه مخلوط تا محصولی همگن ايجاد شود. PASA‐SIVE EXP‐ ٢۵ کيلوگرم از محصول 1
سپس مخلوط موجود را می بايست به مدت ۴ دقيقه به حال خود رها کردومجددا به مدت ٣٠ ثانيه مخلوط نمود . مخلوط آماده شده بايد در طول ٢٠ دقيقه در
دمای ٢٠ درجه سانتيگراد مصرف شود.
مقدارمصرف:
برای هر متر مربع به ضخامت ١٠ ميليمتر ١٦ تا ١٩ کيلوگرم پودر مورد نياز می باشد . ضخامت توصيه شده برای پوشش حداقل ١٠ و حداکثر ۵٠ ميليمتر
ميباشد .
هشدارها و محدودیت ها:
ملات يا بتن اجرايی بايد به مدت ٢۴ تا ۴٨ ساعت در برابر باران ، يخبندان ، ترافيک و ضربه محافظت شود . 
ممکن است در تماس با پوست زيان آور باشد . 
از مواد عمل آوری استفاده نشود . 
مخلوط آماده شده بايد حداکثر در مدت ٣٠ دقيقه در دمای ٢٠ درجه سانتيگراد مورد استفاده قرار گيرد . 
از خشک شدن سريع سطح ممانعت گردد . 
از اعمال ملات در دمای کمتر از ۵ درجه سانتيگراد و بيش از ٣۵ درجه سانتيگراد خودداری نماييد . 
بسته بندی:
کيسه های ٢۵ کيلوگرمی
نکات ایمنی:
از تماس با چشم و پوست خودداری شده و پس از استفاده دست های خود را شستشو دهيد . در صورت تماس با چشم پوست و بلعيده شدن سريعا به پزشک
مراجعه شود و يا به بخش ايمنی ديتاشيت مراجعه گردد .
درب ظرف را زمانی که استفاده نمی گردد بسته و به دور از دسترس اطفال نگهداری شود.
شرایط نگهداری:
در محيط خشک در دمای ٥تا ٣٥ درجه سانتيگراد نگهداری شود .در برابر حرارت زياد و يخبندان محافظت گردد