الیاف فولاد آلیاژی بتن

الیاف فولاد آلیاژی بتن

CONCRETE METAL FIBERS

دانلود برگه مشخصات فنی

شرح محصول :
الياف آلياژی فولاد با سيم فولادی کربن پايين و نورد سرد با بهترين کيفيت توسط
صنايع فولاد کره کريلی از بهترين و با کيفيت ترين مواد سيمی که دررديف و
رنج بالا می باشد توليد میشود .
مزایا:
- کاهش نيروی انسانی هنگام اختلاط اين مواد در بتن
- صرفهجويی در ساعات کار : اختلاط فيبر فولادی سريع امکانپذير است که میتواند بدون تغيير در کار اجرای خطوط لوله تونل بتنی و
شاتکريت مداوم و سريع اقدام نمود.
- تجهيزات ساده : در صورت استفاده از الياف آلياژی در زمان استفاده نيازی به پخش کننده الياف نيست .
موارد کاربرد:
الياف فولادی را میتوان در ساخت تونل ها ، سد ها ، نيروگاهها ، جاده های اسفالت بتنی ، عرشه پل ها و سدها ، تراورس های راه آهن ، کف
سازه های تجاری و صنعتی ، باند فرودگاه ، عرشهها ، پوششها ، تثبيت شيب و ديگر برنامههای ويژه به جای استفاده از مش استفاده نمود .
استانداردها و مشخصات فنی:
- افزايش و مقاومت در برابر سستی ، مقاومت کششی با انعطاف بالا ، مقاومت در برابر نيروی شکست ،مقاومت فشاری
- افزايش مقاومت در برابر ترک ها بعد از خشک شدن
- مقاومت در برابر انفجار بسيار بالا ( انجام اصلاح در شکست ترکها)
- ايجاد نيروی پيش تنيدگی پس از وقوع انفجار
- افزايش ماندگاری و دوام
- افزايش پايداری در زمان
- بهبود مقاومت و جلوگيری از سستی در زمان زلزله
- افزايش ماندگاری و دوام
- جلوگيری از ترک (کنترل ترک) با انقباظ پلاستيکی ترک ها
- مقاومت بالا در برابر فرسايش و خوردگی
- افزايش ويژگی های بتن که منجر به کاهش ضخامت بتن در کشش برش می گردد
- تشديد انسجام بتن با توزيع الياف آلياژی
- بهبود هزينهها ، قابليت ساخت ايمنی بدون نيازبه مش و صفحات مش
- تقويت سه بعدی موثر در درون بتن
- جلوگيری موثر در ساختار اعضا با متوقف کردن خوردگی بايون منفی
کيفيت الياف آلياژی:
- بی نظير با قابليت پخش
- برخلاف ذرات دانه ای شکل طراحی شده حجم میتوان ١٠٠ درصد برای تقويت بتن استفاده نمود.
- با استفاده از اين الياف می توان به يک بتن سخت دست يافت .
بسته بندی:
الياف فلزی بتن، در کيسه های ٢٠ کيلوگرمی عرضه می گردد .
شرایط نگهداری:
در محيط خشک به دور از تابش مستقيم خورشيد نگهداری شود.