گروت اپوکسی
گروت اپوکسی

گروت اپوکسی

AFRA-FLOW 650

دانلود برگه مشخصات فنی

شرح محصول :
 AFRA-FLOW 650ملات با بتن اپوکسی روان و بدون حلال ميباشد که
برای تحمل بارهای فعال و با کاربردهای بسيار زيادی طراحی شده است .
برای ضخامت های  ١٠تا  ١۵٠ميليمتر مناسب است اين محصول به شکل سه
جزئی تحويل و به آسانی در کارگاه مخلوط شده و ملاتی روانی به دست می آيد.
مزایا :
- نياز به پرايمر ندارد - دارای روانی عالی است
- کارآيی طولانی دارد - مقاومت کششی خمشی و فشاری زيادی دارد
- چسبندگی آن به بتن و فولاد بسيار مناسب است - نصب و کسب مقاومت سريع
- مقاومت زياد در برابر بارهای فعال و مواد شيميايی - فاقد جمع شدگی و قابل اجرا بر روی سطوح در معرض رطوبت
موارد کاربرد:
- ريل ها و کابل های اتصال - پايه های ماشين های نو و قديمی
- پر کردن فضای خالی زير شاسی و بيس پليت ها - پر کردن سازهای سوراخ ها و گودال های بتن
- کارگذاری آرماتورها - رگلاژ سطوح بتنی زير کف سازی ها
- نصب تجهيزات ماشين آلات صنعتی که دارای فشاری ثابت و فعال هستند
- ثابت سازی ماشين آلات ديناميک روی فونداسيون ها
- تجهيزاتی که ريزش اسيد و يا محصول های شيميايی دارند
روش استفاده :
همانند ساير اجرا های اپوکسی ، آماده سازی مناسب سطح تاثير مناسب در اجرا و دوام محصول دارد . سطوح بتنی بايستی سفت و استوار،
تميز و عاری از پوسته ، رنگ ، روغن ، گريس ، روغن قالب و مواد عمل آوری باشند . سطوح ناصاف ترجيح داده می شوند .
سطوح فلزی بايستی آماده سازی ، عاری از زنگ زدگی ، جرم گرفتگی و يا زنگ باشد .
مشخصات فنی :
زمان کارايی : در دمای  ٢۵درجه سانتی گراد به مدت  ٧٠دقيقه و در دمای  ۴٠درجه سانتیگراد به مدت  ۴٠دقيقه .
مقاومت کششی :  ٧روزه  ١۵مگا پاسکال
مقاومت فشاری :  ٧روزه  ١٠۴مگاپاسکال
مقاومت خمشی :  ٧روزه  ٢٧.٥مگا پاسکال
چگالی :  ٢٠٠٠کيلوگرم در متر مکعب
سفت شدن در دمای  ٢۵درجه سانتی گراد ،  ٧روز و در دمای  ۴٠درجه سانتیگراد  ٣روز .
بسته بندی :
 AFRA-FLOW 650در بسته های  ٣٠کيلوگرمی عرضه میشود .
شرایط نگهداری:
اين محصول را به دور از تابش خورشيد نگهداری و از افزايش دمای انبار جلوگيری کنيد . در مناطق گرمسيری نصب وسايل تهويه هوا ضروری
است . در صورت رعايت شرايط فوق عمر مفيد محصول تا يک سال می باشد .
عدم رعايت روش صحيح انبارداری موجب آسيب ديدن محصول و يا ظرف آن می شود جهت اطلاع از روش انبارداری با بخش فنی شرکت افراز
بنای پاسارگاد مشورت نماييد.