پوشش بی رنگ به عنوان ماده براق و ضد آب

پوشش بی رنگ به عنوان ماده براق و ضد آب

PASA-SEAL N-3160

دانلود برگه مشخصات فنی

شرح محصول :
پوششی است شيری رنگ بر پايه رزين های PASA-SEAL N-3160
امولسيونی به عنوان پوشش بی رنگ جهت براق وضد آب کردن سطوح
بتنی کف و ديوار، سيمان ، آجر، درای وال و سنگ
مزایا:
محلول در آب، بدون خطرو قابل استفاده در محلهايی که در مجاورت شعله قرار می گيرد.  اجرای آسان 
با توجه به چسبندگی بالا و خاص ارتجاعی که دارد در تخلخل PASA-SEAL N-3١٦٠  فاقد حلال های مضر نفتی با حداقل بو 
محل سست مصالح نفوذ کرده و عامل تثبيت سطح گرديده واجازه نمیدهد ذرات سست به صورت گرد و غباردرمحيط آزاد گردند
قليايی بوده و به همين لحاظ با قليايی سست وآزاد سطح بتن ترکيب و پس از خشک شدن PH دارای PASA-SEAL N-3160 
لاک مناسب برای سطوحی که در مجاورت تابش آفتاب قرار میگيرند  ايجاد يک لايه چسبنده بر روی سطح می نمايد
در مقابل شوره مقاوم PASA-SEAL N- سطح حاصل با پوشش 3160  مقاوم کننده سطح در مقابل سايش و ضد گرد و غبار 
می گردد .
موارد کاربرد:
ضد گرد و غبار کننده سطوح بتن در انبارهای عمومی ، سرپوشيده مواد خشک ويا ترافيک سبک مانند انبارهای لوازم يدکی ، 
انبار مواد غذايی خشک ، انبار وسايل الکترونيک و انبار لوازم خانگی
پوشش انواع نماهای آجری و سنگ و بتن به عنوان يک ماده محافظتکننده ،ضدآب و براق کننده 
به عنوان ماده براق کننده و ضد آب کننده چوب و پارکت 
پوششی مناسب برای ديوارهای پيش ساخته 
براق کننده و ضد آب کننده سنگ تراورتن 
روش استفاده:
دارای غلظت زياد است لذا به تنهايی روی سطح قابل اجرا نمی باشد. 
با اضافه کردن آب آن را رقيق وبا آزمايش مصرف نماييد. 
مشخصات فنی:
رنگ : در حالت خيس شيری رنگ و پس از خشک شدن بيرنگ
وزن مخصوص : يک کيلو گرم در ليتر
ماده خشک : % ٤٥
مقاومت کششی : ١١ نيوتن بر ميليمتر مربع
حداکثر کشش :% ٢٤٠
بسته بندی:
در بسته های ١و ٤ و ٢٠ کيلوگرمی عرضه می گردد.
شرایط نگهداری:
در محيط خشک و سرپوشيده در دمای ۵ تا ٣۵ درجه نگهداری شود.