رنگ نمای بتن  ( نمای ساختمان و بتن )

رنگ نمای بتن ( نمای ساختمان و بتن )

AFRA-PAINT 2020

دانلود برگه مشخصات فنی

شرح محصول :
بر پايه رزين پليمری دو جزئی طراحی شده AFRA- PAINT 2020
است . از کاربرد اين محصول در سطوح گچی ، آجری ، بتنی ، سيمانی
در فضای داخلی و خارجی ساختمان ها می باشد . ٠از جمله خواص
عمومی آن چسبندگی عالی ، خشک شدن سريع ، مقاومت سايشی بالا ،
عدم جذب گرد و غبار و شستشوی سريع و آسان با آب
اشاره کرد ٠ (self cleaning)
استانداردها ومشخصات فنی:
مشخصه مورد آزمون واحد مقداراندازه گيری شده استانداردمورد استفاده
فام سفيد
ASTMD-3505 1/5±0/1 gr/cm3 A وزن مخصوص جزء
- gr/cm3 B وزن مخصوص جزء
- gr/cm نسبت اختلاط وزنی 3
نسبت اختلاط حجمی -
- POT LIFE زمان
ASTMD-1210 ≤40 μm دانه بندی
60± درصد جامدوزنی % 2
44± درصد جامد حجمی % 2
9±0/4 M2/lit پوشش تئوری
ASTMD-1186 50±10 μm ضخامت پيشنهادی
ASTMD- سختی - 4633
ASTMG-14 - Kg.cm ضربه
ASTMD- خمش - 522
ASTMD- براقيت % مات 523
ASTMD-3359 چسبندگی % 100
نوع تينر آب
25± درصد تينرخوری % 10
MIN زمان خشک شدن سطحی
≤15
1≥ کامل : ١هفته HR: عمقی
زمان لازم برای اعمال لايه
بعدی
-
روش اجرا اسپری،اسپری بدون هوا،قلم مو ،غلطک
مقاومت در برابر رطوبت
شرایط نگهداری:
توصيه می گردد از استنشاق مداوم مضرات اين رنگ در فضاهای بسته خودداری نموده و حتی الامکان از لوازم ايمنی مناسب
استفاده و در صورت تماس با پوست و چشم با آب زيادشستشوگردد.