ماستیک پایه قیری اصلاح شده سرد اجرا

ماستیک پایه قیری اصلاح شده سرد اجرا

AFRAFLEX F-700

دانلود برگه مشخصات فنی

شرح محصول :
يک درزگير الاستيک بر پای بيتومن را بر AFRAFLEX F‐ ماستيک تک جزيی 700
است که به فرم طبيعی خشک شده و پس از آن با مقاومت بالايی در برابر حرارت و
شرايط جوی خواهد داشت .
مزایا :
- مقاومت در برابر شرايط جوی
- بدون شره
- آماده مصرف
- چسبندگی خوب به سطوح بتنی ،سيمانی و فلزی
- محدوده وسيع در سرويس ( ۵ - تا ٧٠ + درجه سانتيگراد
- مقاوم در برابر آب دريا
backing rod - مقاوم در برابر فشار آب در صورت مصرف به همراه
موارد کاربرد :
- قابل استفاده در درس های عمودی و افقی
- درزبندی کانالهای آبرسانی
- درزبندی پياده روی های بتنی ،پلها ،سقف ها، آسفالت ها
- درزهای بين ساختمانها در پشت بام ها
روش استفاده :
به وسيله ماله ، عاشقک يا دست درون درز ها قرار می دهيم . AFRA‐FLEX F‐ ماستيک درزگير 700
وکنف توصيه میشود . backing rod هنگام استفاده از ماستيک در شرايطی که فشار آب زياد است .استفاده از نوارهای
مشخصات فنی :
١ کيلوگرم بر ليتر ? وزن مخصوص ٣۵
رنگ :مشکی
روندگی: کمتر از ٨٠
بسته بندی :
ظروف ٢٠ کيلوگرمی
نکات ایمنی :
از تماس با پوست و چشم ها خودداری گردد اين محصول محتوی هيچ ماده خطرناکی نمیباشد.
بالاتر از دمای ١۴٠ درجه سانتيگراد قرار ندهيد .
برای تماس با نفت و سوخت مناسب نمی باشد ٠ AFRA‐FLEX F‐ ماستيک 700
شرایط نگهداری :
در انبار و ظرف دربسته اوليه ٢۴ ماه نگهداری شود