فوق روان کننده کسب مقاومت سریع بتن

فوق روان کننده کسب مقاومت سریع بتن

AFRA-CRETE N-660

دانلود برگه مشخصات فنی

 

شرح محصول :
660-N CRETE-AFRA اجزای اصلی تشکيل دهنده اين افزودنی پليمر های مصنوعی
هستند، که قادرند آب اختلاط را به ميزان قابل ملاحظهای کاهش داده و مقاومت بتن را به
خصوص در سنين اوليه آن را در حد چشمگيری افزايش دهند.
 . ميباشد کلر فاقد AFRA-CRETE N-660
مزایا :
660-N CRETE-AFRA امکان توليد بتن روان با نسبت آب به سيمان بسيار کم را فراهم می آورند .
بتن حاوی 660-N CRETE-AFRA در مقايسه با بتن بدون افزودنی و با کارايی يکسان از مقاومت بالاتری برخوردار است . افزايش آشکار
مقاومت در سنين بعدی نيز باقی می ماند .گيرش اوليه و نهايی در مقايسه با بتن افزودنی تفاوت چندانی ندارد ، بنابراين چنانچه نياز به زمان حمل و
يا کارهای تکميلی بيشتر باشد استفاده از فوق روان کننده با خاصيت کند گيری مانند 660-N CRETE-AFRA پيشنهاد می گردد . به دليل کاهش
نسبت آب به سيمان خواص ديگر بتن سخت تر شده نيز بهبود می يابد . مانند نفوذ پذيری کمتر انقباض و خزش کمتر و افزايش مدول الاستيسيته .
موارد کاربرد:
بتن ریزی به روش ترمی . بتن با حمل طولانی . بتن ریزی در شرایط آب و هوای گرم و معتدل . مناسب جهت بتن با سيمان های
با افت اسلامپ بالا . بتن ریزی در مسير و پمپاژ طولانی در آب و هوای گرم و معتدل .
ساخت یتن های فوق روان همراه با ميکرو سيليس ، خاکستر بادی و سرباره
روش استفاده :
 . 660-N CRETE-AFRA بايستی به همراه آب تنظيمی به مخلوط بتن اضافه گردد . زمان اختلاط بيشتری لازم نمی باشد هرگز
660-N CRETE-AFRA را با سيمان خشک مخلوط ننماييد . در بتن های آماده میتوان افزودنی را از طريق دريچه ای عقب ميکسر به بتن
اضافه نمود و در حدود ٣ دقيقه با سرعت ١٠ دور در ثانيه به هم زده تا مخلوط يکنواختی به دست آيد .
چنانچه 660-N CRETE-AFRA هدف از مصرف کسب مقاومت های زياد اوليه باشد ميزان آب بايستی به مقدار زياد کاهش يابد
استانداردها :
 BS 5075 Part 1+3 ASTM C494 TYPE A , F -
شکل ظاهر : مايع روان قهوه ای
وزن مخصوص ١٠١٨٥ تا ١٠١٩٥ کرم در سانتيمتر مکعب
مقدار کلر : فاقد کلر ، بر اساس استاندارد انگليسی ٥٠٧٥هوای وارد شده : حداکثر ١ درصد
 -مقدار نيترات : فاقد نيترات

مقادیر مصرف :
660-N CRETE-AFRA به طور معمول به ميزان ٨.٠تا ٢.١ ليتر به ازای هر ١٠٠ گيلوگرم سيمان استفاده می شود . مقادير ديگر نيز با
توجه به شرايط کار و نوع مصالح مصرفی ممکن است به کار گرفته شود .

بسته بندی :
در گالن های ٢٥ کيلوگرمی ، بشکه های ٢٢٠ کيلوگرمی و مخازن بزرگ غرضه می گردد .
شرایط نگهداری:
 پيشنهاد میشود که انبارداری در دمای بمناسب و به دور از تابش مستقيم آفتاب باشد . عمر مفيد اين محصول يکسال خواهد بود .