فوق روان کننده بتن بر پایه کربوکسیلات اتر با خواص روان کننده بالا و افزایش مقاومت

فوق روان کننده بتن بر پایه کربوکسیلات اتر با خواص روان کننده بالا و افزایش مقاومت D-20

AFRA-BUILD D-20

دانلود برگه مشخصات فنی

فوق روان کننده بتن بر پايه کربوکسيلات اتر با خواص روان کنندگی بالا و افزايش مقاومت
شرح محصول :
20-D BUILD-AFRA فوق روان کننده های از نسل سوم بر پايه تکنولوژی پلی کربوکسيلات اتر
ميباشد . اين محصول برای ساخت بتن با بيشترين کاهش نسبت آب و کسب مقاومت بالا در سنين اوليه
و با حفظ اسلامپ در زمان کوتاه طراحی و توليد گرديده است . قابليت کاهش آب اختلاط بتن را تا
٣٥ درصد با اسلامپ به ثابت دارد که همين امر عامل افزايش مقاومت فشاری در سنين اوليه و نهايی
و همچنين دوام بتن می گردد .
مزایا :
- توليد بتن چسبنده بدون جداشدگی در نسبت های پايين آب به سيمان
 - توليد بتن با اسلامپ بالا با نسبت آب به سيمان پايين و کسب مقاومت بالا در سنين اوليه و نهايی
- کاهش زمان بتن ريزی و هزينه های اجرايی و قالب برداری سريع
- کاهش نفوذپذيری در برابر آب کلرايد سولفات به دليل کاهش نسبت آب به سيمان
- افزايش مقاومت سايشی و افزايش دوام در سيکل های يخ و ذوب به دليل نسبت به پايين آب به ترکيبات سيمان
موارد کاربرد:
20-D BUILD-AFRA برای استفاده در انواع بتن از جمله بتن های خود تراکم ، بتن ريزی در تراکم بالای ميلگرد . بتن های پمپی ، بتن پيش
ساخته ، بتن حاوی پوزولان ، بتن پيش تنيده ، بتن ريزی زير آب ، بتن های اکسپوز و تزيينی ، بتنهای کف سازی ، بتن های صنعتی و غيره
مناسب می باشد .
روش استفاده :
 استفاده آماده مصرف و با هر نسبتی با آب مخلوط می شود . همزمان با آب اختلاط به ميکسر می توان اضافه کرد . به طور مستقيم به سيمان و
ترکيبات خشک افزوده می شود .
20-D BUILD-AFRA در پايان عمل اختلاط میتوان به ميکسر بچينگ و يا به داخل تراک ميکسر افزود .
 در اين حالت به ازا هر متر مکعب يک دقيقه اختلاط با دور تند انجام می شود
استانداردها :
ASTM C494 TYPE F -
EN934-2-TABLE3,1/3,2 -
ISIRI 2930 – TABLE ¾ -

مقادیر مصرف :
20-D BUILD-AFRA قابل استفاده به ميزان ٣.٠تا ١ درصد نسبت به وزن ترکيبات سيمانی می باشد. ميزان مصرف با توجه به طرح اختلاط
و خصوصيات مورد نياز تعيين می شود . پيشنهاد می شود جهت تعيين ميزان مصرف و تاثير آن بر روی خواص بتن تازه و سخت شده مانند
کارايی حفظ کارايی گيرش و مقاومت های اوليه و نهايی تست هايی در محل کارگاه و با مصالح و شرايط موجود انجام شود.

بسته بندی :
در گالن های ٢٠ بشکه های ٢٢٠ و مخازن ١١٠٠ کيلوگرمی عرضه می گردد
شرایط نگهداری:
 پيشنهاد میشود که انبارداری در دمای ۵ تا ۴٠ درجه سانتی گراد به دور از تابش مستقيم آفتاب باشد . در صورت يخ زدگی دمای مواد را بالا
آورده تا ذوب شود و سپس توسط يک ميکسر مخلوط شود.