فوق روان کننده بتن برپایه کربوکسیلات اتر اصلاح شده با خواص روان کننده بالا و افزایش مقاومت

فوق روان کننده بتن برپایه کربوکسیلات اتر اصلاح شده با خواص روان کننده بالا و افزایش مقاومت

AFRA-BUILD LC-110

دانلود برگه مشخصات فنی

 

شرح محصول :
110-LC BUILD-AFRA فوق روان کننده های از نسل سوم بر پايه تکنولوژی پلی
کربوکسيلات اتراصلاح شده با پليمرميباشدتوليد گرديده است . -LC BUILD-AFRA
١١٠ قابليت کاهش آب اختلاط بتن را تا ٢٠%با اسلامپ ثابت دارد که همين امر
عامل افزايش مقاومت فشاری در سنين اوليه و نهايی و همچنين دوام بتن ميگردد.
مزایا :
‐ توليد بتن چسبنده بدون جداشدگی در نسبت های پايين آب به سيمان
 ‐ توليد بتن با اسلامپ بالا با نسبت آب به سيمان پايين
- کسب مقاومت بالا در سنين اوليه و نهايی
- کاهش زمان بتن ريزی و هزينه های اجرايی
- قالب برداری سريع
-افزايش مقاومت سايشی و افزايش دوام در سيکل های يخ و ذوب به دليل نسبت پايين آب به ترکيبات سيمانکاهش نفوذ پذيری در برابر آب ،کلرايد،سولفات به دليل کاهش نسبت آب به سيمان
موارد کاربرد:
110-LC BUILD-AFRA برای استفاده در انواع بتن از جمله بتن های پمپی ، بتن پيش ساخته ، بتن حاوی پوزولان ، بتن پيش تنيده ، بتن
ريزی زير آب ، بتن های اکسپوز و تزيينی ، بتنهای کف سازی ، بتن های صنعتی و غيره مناسب می باشد .
روش استفاده :
 .آماده مصرف و با هر نسبتی با آب مخلوط می شود . همزمان با آب اختلاط به ميکسر می توان اضافه کرد . به طور مستقيم به سيمان و
ترکيبات خشک افزوده نشود .
 110-LC BUILD-AFRA در پايان عمل اختلاط میتوان به ميکسر بچينگ و يا به داخل تراک ميکسر افزود .
 در اين حالت به ازا هر متر مکعب يک دقيقه اختلاط با دور تند انجام می شود
استانداردها :
ASTM C494 TYPE F  ‐  
EN934-2-TABLE3,1/3,2  ‐ 
ISIRI 2930 – TABLE ¾  ‐   

مقادیر مصرف :
110-LC BUILD-AFRA قابل استفاده به ميزان ٣/٠تا ١/١ درصد نسبت به وزن ترکيبات سيمانی می باشد.  ميزان مصرف با توجه به طرح
اختلاط و خصوصيات مورد نياز تعيين می شود . پيشنهاد می شود جهت تعيين ميزان مصرف و تاثير آن بر روی خواص بتن تازه و سخت شده
مانند کارايی حفظ کارايی گيرش و مقاومت های اوليه و نهايی تست هايی در محل کارگاه و با مصالح و شرايط موجود انجام شود. 

بسته بندی :
در گالن های ٢٠ کيلوگرمی عرضه می گردد
شرایط نگهداری :
 پيشنهاد میشود که انبارداری در دمای ۵ تا ۴٠ درجه سانتی گراد به دور از تابش مستقيم آفتاب باشد . در صورت يخ زدگی دمای مواد را بالا
آورده تا ذوب شود و سپس توسط يک ميکسر مخلوط شود.