فوق روان کننده با خواص حفظ اسلامپ

فوق روان کننده با خواص حفظ اسلامپ

AFRA-BUILD R-3310

دانلود برگه مشخصات فنی

 

شرح محصول :
3310-R BUILD-AFRA فوق روان کننده های از نسل سوم بر پايه تکنولوژی پلی کربوکسيلات های اصلاح شده ميباشد . اين محصول با
خواص حفظ اسلامپ بتن در زمان طولانی طراحی و توليد شده است .
مزایا :
- عدم ايجاد آب انداختگی و جداشدگی در روانی بالا
 -توليد بتن با سلامپ بالا با حداقل آب ، بدون افت مقاومت
- کاهش ترک ناشی از جمع شدگی بتن ، بهبود و تسهيل عمليات پمپاژ و تراکم
- کاهش نفوذپذيری در مقابل آب ، کلرايد و سولفات بدليل کاهش شديد نسبت آب به سيمان
- حفظ کارايی در طول زمان و جلوگيری از ايجاد درز سرد در فواصل بتن ريزی .
- افزايش مقاومت سايشی و دوام بتن در مقابل سيکل های يخ و ذوب بدليل کاهش نسبت آب به
سيمان
- چهت توليد بتن با کارايی بالا و توان حفظ اسلامپ در زمان طولانی طراحی شده است . اين محصول کاهش در مقاومت های سنين اوليه داشته
که درسنين ٧ تا ٢٨ روز عامل افزايش مقاومت فشاری نسبت به بتن شاهد ميشود .
- کاهش ميزان مصرف در مقايسه با افزودنی های پلی کربوکسيلات معمولی .
موارد کاربرد:
بتن خود تراکم . اصلاح اسلامپ بتن در تراک ميکسر . بتن سازه های عمومی گرمايش کف و استخرهای شنا .
بتن ريزی فونداسيون های راديه و ستونها . بتن ريزی سازه های آبی مانند مخازن آب و فاضلاب . بتن های پمپی . بتن ريزی کف های صنعتی .
بتن ريزی فونداسيون ماشين آلات و صنايع سنگين . ساخت بتن های فوق روان همراه با ميکروسيليس ، خاکستر بادی و سرباره
روش استفاده :
 استفاده آماده مصرف و با هر نسبتی با آب مخلوط می شود . همزمان با آب اختلاط به ميکسر می توان اضافه کرد . به طور مستقيم به سيمان و
ترکيبات خشک افزوده می شود .
3310-R BUILD-AFRA در پايان عمل اختلاط میتوان به ميکسر بچينگ و يا به داخل تراک ميکسر افزود .
 در اين حالت به ازا هر متر مکعب يک دقيقه اختلاط با دور تند انجام می شود
استانداردها :
ASTM C494 TYPE G -
EN934-2-TABLE11.1/11.2 -
ISIRI 2930 – TABLE 12,13 -

مقادیر مصرف :
3310-R BUILD-AFRA قابل استفاده به ميزان ٤.٠تا ٤.١ درصد نسبت به وزن ترکيبات سيمانی می باشد. ميزان مصرف با توجه به طرح
اختلاط و خصوصيات مورد نياز تعيين می شود . پيشنهاد می شود جهت تعيين ميزان مصرف و تاثير آن بر روی خواص بتن تازه و سخت شده
مانند کارايی حفظ کارايی گيرش و مقاومت های اوليه و نهايی تست هايی در محل کارگاه و با مصالح و شرايط موجود انجام شود.

بسته بندی :
در گالن های ٢٠ بشکه های ٢٢٠ و مخازن ١١٠٠ کيلوگرمی عرضه می گردد
شرایط نگهداری:
 پيشنهاد میشود که انبارداری در دمای ۵ تا ۴٠ درجه سانتی گراد به دور از تابش مستقيم آفتاب باشد . در صورت يخ زدگی دمای مواد را بالا
آورده تا ذوب شود و سپس توسط يک ميکسر مخلوط شود.