زودگیر مایع

زودگیر مایع

AFRA-CRETE S-123

دانلود برگه مشخصات فنی

 

شرح محصول :
123-S CRETE-AFRA زودگير کننده بتن با عملکرد قوی و عاری از مواد قليايی است که برای
عمليات بتن پاشی استفاده می شود. اين محصول به صورت مايع عرضه شده و مقدار مصرف آن بر
حسب زمان های گيرش و سخت شدن مورد نياز متغير است .
مزایا :
123-S CRETE-AFRA يک زودگير کننده ايده آل برای بتن پاشی به روش مرطوب بايد تثبيت
صخره ها است ، زيرا خاصيت زود گيری اين امکان را فراهم می آورد که:
- روند کارها سريع شده و امکان اجرای لايه های ضخيم بتن پاشی در هر مرحله اجرايی به وجود می آيد .
- فرمول توليد منحصر به فرد آن امکان کسب مقاومت کوتاه مدت دراز مدت و دوام بتن را فراهم می آورد.
- محصولی مايع است بنابراين انتقال آن آسان و وسايل اندازهگيری و افزودن آن به بطن دقيق است .
- گرد و غبار کمتری به وجود می آورد بنابراين محيط کار تميز تر است.
موارد کاربرد:
123-S CRETE-AFRA در هر جايی که مقاومت اوليه زياد مقاومت نهايی خوب و اجرای لايه های ضخيم احتياج باشد به کار می رود ، مانند :
- نگهداری موقت يا دائمی در تونل ها - تثبيت صخره ها در معادن - حفاری زمين های ضعيف و سست
- تثبيت سطوح شيبدار - همچنين برای زودگير کنندگی دوغاب های سيمانی مانند : دوغاب مصرفی در حفاری با TBM يا تزريق
دوغاب سيمان و بتن کمی برای پر کردن پشت سازه های بتنی .
روش استفاده :
بستر کار بايستی تميز و عاری از تکه های سست بوده و بهتر است کمی مرطوب باشد . پيشنهاد می گردد از سيمان تازه استفاده کنيد
زيرا سيمان کهنه اثرات منفی در مختصات گيرش مخلوط بتنی به وجود میآورد.
به نوع سيمان حساس است با برخی سيمان ها مختصات گيرش خيلی کند می شود . پيشنهاد ميگردد از سيمان پورتلند استفاده نماييد که به
طور معمول گيرش سريعتری از سيمان های ترکيبی و ضد سولفات دارد .
به هرحال محصول فوق به خوبی با سيمان های مخلوط خاکستر بادی و سرباره عمل می کند . در همه موارد به طور جدی توصيه
میگردد آزمايشهای مقدماتی برای کنترل زمان گيرش و مقاومت ٢۴ ساعته با سيمان مصرفی در طرح انجام پذيرد .
مشخصات فنی :
شکل : مايع غليظ ، رنگ : بژ
وزن مخصوص در ٢٠ درجه سانتی گراد : ۴۵.١ گرم در ميلی ليتر ، عدد اسيدی ( محلول يک به يک با آب ): ١.٢ تا ١.٣
مقدار کلرايد : کمتر است يک دهم درصد .
مقادیر مصرف :
در سرنازل افزوده ميشود. برای اطمينان از مصرف دقيق و يکنواخت و جهت اطمينان از کيفيت بتن پاشيده شده ، از راهنمايی زير
برای انتخاب پمپ استفاده نماييد . با وسايل زير به خوبی کار می کند :
- پمپ ما ماردونی غير پيستونی - پمپ فشاری - پمپ اندازه گيری
در لوله مکنده فيلتر نصب نکنيد زيرا باعث انسداد می گردد . بهتر است ماده از قسمت پايين باش که مکيده شود .

بسته بندی :
123-S CRETE-AFRA در گالن های ٢۵ کيلوگرمی اشکهای ٢٨۵ کيلوگرمی و تانکرهای ١١٠٠ کيلوگرمی عرضه می گردد.
شرایط نگهداری:
 بايستی در دمای ۵ + تا ٣۵ + درجه سانتيگراد نگهداری شود . اين محصول بايد در ظروف پلاستيکی ، فايبرگلاس و يا استيل نگهداری
شود . نبايد آن را در بشکه های آهنی بريزيد ، زيرا اسيدی بودن آن سبب خوردگی ظرف و تاثير بر کارايی محصول می شود .
در صورت يخ زدن با بخش فنی شرکت افراز بنای پاسارگاد تماس حاصل نماييد و قبل از استفاده ، اقدام به آزمايش عملکرد محصول نماييد.