افزودنی فوق کاهنده آب ، فوق روان کننده بتن با خواص کندگیرکنندگی

افزودنی فوق کاهنده آب ، فوق روان کننده بتن با خواص کندگیرکنندگی

AFRA-CRETE R-540

دانلود برگه مشخصات فنی

 

شرح محصول :
540-R CRETE-AFRA افزودنی فوق روان کننده و فوق کاهنده آب با خواص
ديرگيری .جهت توليد بتن های روان با کارايی بالا و حفظ اسلامپ در شرايط محيطی
گرم و حمل بتن در زمان طولانی طراحی گرديده است . . قابليت کاهش آب اختلاط بتن
را تا ٢٥ درصد با اسلامپ ثابت دارد که همين امر عامل افزايش مقاومت فشاری و
افزايش دوام بتن می گردد .

مزایا :
- مناسب جهت بتن ريزی در شرايط گرم
- حفظ اسلامپ بالام در مدت زمان طولانی
- زمان گيرش طولانی جهت جلوگيری از ايجاد درسهای سرد در مراحل بتن ريزی
- ايجاد زمان بيشتر جهت بتن ريزی و تراکم . کاهش حداکثر حرارت هيدراسيون . کاهش زمان تخليه .
- کاهش هزينه و سرعت بخشيدن به بتن ريزی . کاهش نفوذپذيری بتن
- بهبود خواص رئولوژيکی و مکانيکی بتن مانند حفظ کارايی مقاومت فشاری مقاومت خمشی و مدول الاستيسيته
موارد کاربرد:
- بتن درجا جهت مصارف مختلف . بتن حجيم . بتن با معماری خاص .
 - جهت تهيه بتن روان تعيين و فوق روان با حفظ کارایی در مدت زمان طولانی
 - بتن ریزی در مقاطع با تراکم بالای آرماتور
روش استفاده :
آماده مصرف و با هر نسبتی با آب مخلوط می شود . همزمان با آب اختلاط به ميکسر می توان اضافه کرد . به طور مستقيم به سيمان و ترکيبات
خشک افزوده نشود .
540-R CRETE-AFRA در پايان عمل اختلاط میتوان به ميکسر بچينگ و يا به داخل تراک ميکسر افزود .
 در اين حالت به ازا هر متر مکعب يک دقيقه اختلاط با دور تند انجام می شود.
استانداردها :
ASTM C494 TYPE G -
EN934-2-TABLE11.1/11.2 -
ISIRI 2930 – TABLE 12.13 -

مقادیر مصرف :
540-R CRETE-AFRA قابل استفاده به ميزان ٥.٠تا ٥.٢ درصد نسبت به وزن ترکيبات سيمانی می باشد. ميزان مصرف با توجه به طرح
اختلاط و خصوصيات مورد نياز تعيين می شود .

بسته بندی :
در گالن های ٢٠ ، بشکه های ٢٥٠ کيلوگرمی عرضه می گردد .
شرایط نگهداری:
 پيشنهاد میشود که انبارداری در دمای ۵ تا ۴٠ درجه سانتی گراد به دور از تابش مستقيم آفتاب باشد . در صورت يخ زدگی دمای مواد را بالا
آورده تا ذوب شود و سپس توسط يک ميکسر مخلوط شود.