افزودنی دوغاب میکروسیلیس

افزودنی دوغاب میکروسیلیس

AFRA-MIX M-4800

دانلود برگه مشخصات فنی

 

شرح محصول :
4800-M MIX-AFRA سوسپا نسيونی از ميکرو سليس در آب بوده که
بمنظور افزايش استحکام و دوام بتن به آن اضافه می شود . اين محصول با
داشتن خاصيت پوزولانی واکنش هيدراتاسيون کلسيم آزاد شده در بتن انجام
داده و شديدا به تراکم بتن کمک ميکند . روانی اين محصول به همراه درصد
بالای ميکروسيليس اين محصول را از لحاظ اقتصادی و فنی متمايز از ساير
محصولات پوزولانی کرده است . ويژگی ديگر اين محصول اين است که ژل نمی باشد و تشکيل ژل نمی دهد.
مزایا :
. محصول پوزولانی
. استفاده راحت و بدون گرد و غبار
. پخش شوندگی عالی در بتن
. ايجاد يکنواختی در بتن تازه
. جلوگيری از جدايی اجزای بتن آماده
. کاهش دمای هيدراتاسيون
. افزايش مقاومت نهايی بتن
. افزايش مقاومت در مقابل واکنش قليليی
. افزايش مقاومت در مقابل حملات يون سولفات
. افزايش مقاومت بتن در مقابل عوامل اسيدی
. افزايش مقاومت بتن در برابر نفوذ يون کلر و گازهای خورنده
. دارای خاصيت تيکسوتروپی و فاقد ژله ای
. افزايش مقاومت سايشی بتن
موارد کاربرد:
. انواع سازه های بتنی
. بتن های پر مقاومت با عيار سيمان بالا
. بتن ریزی در هوای گرم
. بتن ریزی های حجيم
. جهت عمليات شاتکریت
. بتن های در محيط خورنده
. انواع مخازن آب
روش استفاده :
ميزان تخمين زده شده را در زمان ساخت بتن و يا در تراک ميکسر اضافه کرده و چند دقيقه مخلوط کنيد.

استانداردها و مشخصات فنی :
ASTM C1240            
حالت فيزیکی : مایع غليظ طوسی رنگ
درصد ميکرو سيليس ٥٠ %
جرم حجمی : ١/٤٢ گرم در ٢٠ درجه سانتيگراد
یون کلر : در محدوده استاندارد

مقادیر مصرف :
  ميزان مصرف با توجه به هدف استفاده بين ٢تا ١٠ درصد وزن مواد سيمانی می باشد.
بسته بندی :
در گالن های ٢٠ کيلوگرمی عرضه می گردد .
شرایط نگهداری :
اين محصول در شرايط انبارش استاندارد بمدت ٦ ماه قابل نگهداری می باشد.