ابر روان کننده بتن بر پایه کربوکسیلات اتر با خواص روان کننده بالا و افزایش مقاومت

ابر روان کننده بتن بر پایه کربوکسیلات اتر با خواص روان کننده بالا و افزایش مقاومت

BUILD-AFRA D-10

دانلود برگه مشخصات فنی

ابرروان کننده بتن بر پايه کربوکسيلات اتر با خواص روان کنندگی بالا و افزايش مقاومت

شرح محصول :
10-D BUILD-AFRA ابرروان کننده های از نسل سوم بر پايه تکنولوژی
پلی کربوکسيلات اتر ميباشد . اين محصول برای ساخت بتن با بيشترين کاهش
نسبت آب و کسب مقاومت بالا در سنين اوليه و با حفظ اسلامپ در زمان کوتاه
طراحی و توليد گرديده است . قابليت کاهش آب اختلاط بتن را تا ۴٠ درصد با
اسلامپ به ثابت دارد که همين امر عامل افزايش مقاومت فشاری در سنين اوليه
و نهايی و همچنين دوام بتن می گردد .
مزایا :
‐ توليد بتن چسبنده بدون جداشدگی در نسبت های پايين آب به سيمان
 ‐ توليد بتن با اسلامپ بالا با نسبت آب به سيمان پايين و کسب مقاومت بالا در سنين اوليه و نهايی
- کاهش زمان بتن ريزی و هزينه های اجرايی و قالب برداری سريع
- کاهش نفوذپذيری در برابر آب کلرايد سولفات به دليل کاهش نسبت آب به سيمان
- افزايش مقاومت سايشی و افزايش دوام در سيکل های يخ و ذوب به دليل نسبت به پايين آب به ترکيبات سيمان
موارد کاربرد:
10-D BUILD-AFRA برای استفاده در انواع بتن از جمله بتن های خود تراکم ، بتن ريزی در تراکم بالای ميلگرد . بتن های پمپی ، بتن پيش
ساخته ، بتن حاوی پوزولان ، بتن پيش تنيده ، بتن ريزی زير آب ، بتن های اکسپوز و تزيينی ، بتنهای کف سازی ، بتن های صنعتی و غيره
مناسب می باشد .
روش استفاده :
 استفاده آماده مصرف و با هر نسبتی با آب مخلوط می شود . همزمان با آب اختلاط به ميکسر می توان اضافه کرد . به طور مستقيم به سيمان و
ترکيبات خشک افزوده می شود .
10-D BUILD-AFRA در پايان عمل اختلاط میتوان به ميکسر بچينگ و يا به داخل تراک ميکسر افزود .
 در اين حالت به ازا هر متر مکعب يک دقيقه اختلاط با دور تند انجام می شود
استانداردها :
ASTM C494 TYPE F  ‐  
EN934-2-TABLE3,1/3,2  ‐ 
ISIRI 2930 – TABLE ¾  ‐   

مقادیر مصرف :
 BUILD-AFRA D-10 قابل استفاده به ميزان ٠٫٢تا ٠٫٨ درصد نسبت به وزن ترکيبات سيمانی می باشد.  ميزان مصرف با توجه به طرح
اختلاط و خصوصيات مورد نياز تعيين می شود . پيشنهاد می شود جهت تعيين ميزان مصرف و تاثير آن بر روی خواص بتن تازه و سخت شده
مانند کارايی حفظ کارايی گيرش و مقاومت های اوليه و نهايی تست هايی در محل کارگاه و با مصالح و شرايط موجود انجام شود. 

بسته بندی :
در گالن های ٢٠ بشکه های ٢٢٠ و مخازن ١١٠٠ کيلوگرمی عرضه می گردد .
شرایط نگهداری :
 پيشنهاد میشود که انبارداری در دمای ۵ تا ۴٠ درجه سانتی گراد به دور از تابش مستقيم آفتاب باشد . در صورت يخ زدگی دمای مواد را بالا
آورده تا ذوب شود و سپس توسط يک ميکسر مخلوط شود.