اجرای نمای GRC

آشنایی با GRC

Glass fiber Reinforced Concrete} GRC نام قطعات پیش ساخته بتنی مسلح به الیاف شیشه است که شامل یک بخش اصلی پوسته به ضخامت 18 تا 20 میلیمتر و فریم فولادی که توسط آن به سازه اصلی متصل میگردد .

مواد اصلی تشکیل دهنده آن سیمان ، سیلیس ، الیاف شیشه مخصوص ، آب و افزودنی های بتن است .