چسب های کاشی خمیری آماده به مصرف با عملکرد و چسبندگی بالا

چسب های کاشی خمیری آماده به مصرف با عملکرد و چسبندگی بالا

AFRA-TILE WP-300

دانلود برگه مشخصات فنی

 

شرح محصول :
 300‐WP  TILE‐ AFRA  ساخته شده بر پايه رزين های امولسيونی ، پودرهای
معدنی و مواد غلظت دهنده جهت سطوح داخلی می باشد .

مزایای :
- اجرای آسان توسط کاردک دندانه دار
- چسبندگی فوق العاده با خواص مطلوب
- بوی کم
- انعطافپذير مناسب در مقابل لرزش ها و حرکتهای محدود ساختمان
- چسبندگی مناسب 300‐WP   TILE‐AFRA با خواص مطلوب در مقابل آب
موارد کاربرد:
- برای نصب سراميک و کاشی و سنگ بر روی سطوح سنگی ، کاشی ، سيمان ، بتن ، گچ ، درای وال ، ورق آزبست
- ديوار سرويس های بهداشتی ، آشپزخانهها ، نمايشگاهها ، راه پلهها ، لابی ها ، راهروها ، اتاق های بيمارستان ها

روش استفاده :
- بر روی سطوح سالم تميز بدون اثرات چربی و بدون ترک و سستی قابل اجرا می باشد ٠
- لعاب کاشی قديمی به صورت موضعی برداشته شود ٠
- قبل از اجرا به وسيله شمشه و تراز ناهمواری سطح مشخص و با استفاده از چسب بتن و اندود سيمانی تراز گردد ٠
 پس از چهار روز از انجام صافکاری عمليات کاشی کاری انجام گيرد ٠

استانداردها و مشخصات فنی:
 EN 12004‐ TYPE D2T
غلظت : خميری
رنگ : سفيد
وزن مخصوص ١٫۶ کيلوگرم درليتر
 ٢ N/mm2 : EN 1324 چسبندگی مقاومت
مقاومت در برابر رطوبت : خوب
انعطاف پذيری : محدود
فرصت نسبت (٢٣ درجه سانتيگراد) : ٢٠دقيقه

بسته بندی :
چسب 300‐WP  TILE‐AFRA) سبلان و سهند) درسطل های ١ و ٥ و١٢و٢٥ کيلوگرمی عرضه می شود ٠

شرایط نگهداری :
توصيه میشود که انبارداری در دمای ۵ تا ٣۵ درجه سانتيگراد به دور از تابش مستقيم آفتاب باشد.