چسب سرامیک پودری برای نصب انواع سرامیک و کاشی با چسبندگی و انعطاف پذیری بالا

چسب سرامیک پودری برای نصب انواع سرامیک و کاشی با چسبندگی و انعطاف پذیری بالا

AFRA-TILE BO-3600

دانلود برگه مشخصات فنی

 

شرح محصول :
3600‐BO TILE‐ AFRA برپايه پودرهای معدنی مختلف ،سيمان،مواد غلظت دهنده
،مواد چسبنده مضاعف با خواص ارتجاعی بالا به صورت تک جزئی توليد گرديده
است

مزایا :
‐ در ترکيب 3600‐BO TILE‐ AFRA  از مواد چسبنده پودری و مواد بهبود دهنده خاص استفاده کرديده بنابراين نياز به اضافه کردن
مواد 46‐SA BONDE‐PASA يا 12‐SA BONDE‐PASA  ندارد اين محصول در کليه سطوح ديوار و کف قابل استفاده می باشد.
‐ سرعت اجرای بالا
‐ نصب سراميک و سنگ در قطعات و ابعاد بزرگ در نمای داخلی و خارجی ساختمان و گرمايش از کف
‐ اختلاط آسان و سريع
‐ مقاومت بالا در مقابل آب و غوطه وری در آب
‐ انعطاف پذيری بالا و مناسب جهت محيط هايی با تغييرات دمای زياد
‐ خواص ارتجاعی بالا نسبت به 3000‐BO TILE‐ AFRA دارد .
موارد کاربرد :
 برای نصب انواع سراميک ،کاشی ،سنگ و موزاييک بر روی کاشی ،بتن ، سطوح سيمانی ، سنگ طبيعی و مصنوعی درای وال جهت
کف و ديوار در پارکينگها ، کارخانجات مواد غذايی ، استخرهای شنا ، آزمايشگاه ها و منازل مسکونی و آبريز گاه های عمومی که نياز به
چسبندگی و خواص ارتجاعی بالا يی دارند استفاده می گردد .

روش استفاده :
‐ چسب3600‐BO TILE‐ AFRA بصورت مستقيم با آب مخلوط ميگردد.
‐ چسب3600‐BO TILE‐ AFRA  شامل پودرهای چسبنده است توصيه میشود در زمان مخلوط کردن از ميکسر های دور پايين و با
اوزان ٣٠ الی ۵٠ کيلوگرمی استفاده شود .
‐ زمان مخلوط کردن با ميکسر ١٠ دقيقه است که اين عمل در دو مرحله با فاصله ۵ دقيقه انجام میگيرد .
‐ برای ساخت چسب3600‐BO TILE‐ AFRA  به ميزان کم می توان با دست به آرامی مخلوط نمود .
‐ هرکيسه ٢٠کيلوگرمی چسب3600‐BO TILE‐ AFRA  با ٤٣٠٠الی ٤٥٠٠ گرم آب مخلوط می گردد .

استانداردها و مشخصات فنی :
 REQUREMENT TEST METHOD BK2F
Open time (N/mm2) EN 1346 0/7 AFTER20MIN
 EN 1348 ¼< Tensile Adhesion Strength (N/mm2 ) 
28 day standard condition


مقدار مصرف :
ميزان مصرف بين ٣ تا ۵ کيلوگرم در هر متر مربع
چسب برای مصرف تا ٣٠ دقيقه با آب مخلوط شود .

بسته بندی :
چسب3600‐BO TILE‐ AFRA  در سطل يا کيسه های ٢٠کيلو گرمی عرضه میشود .

شرایط نگهداری :
توصيه میشود که در محل خود به سر پوشيده نگهداری شود.