پودر بندکشی آنتی باکتریال بر پایه سیمانی

پودر بندکشی آنتی باکتریال بر پایه سیمانی

AFRA-TILE WP-100

دانلود برگه مشخصات فنی

 

شرح محصول :
100‐WP  TILE‐ AFRA  ترکيبی آماده برپايه سيمان ، فيلرهای معدنی ، پيگمنت
های رنگی ، افزودنی های اصلاح کننده و ترکيبات پليمری جهت بندکشی کف و
ديوار می باشد . اين محصول آماده مصرف بوده و با آب مخلوط و خمير حاصله با
ماله بند کش قابل اجرا ميباشد . پس از گيرش در برابر آب مقاوم شده و چسبندگی
فوق العاده به جداره سنگ و کاشی دارد .

مزایا:
- اجرای آسان بدون افت با چسبندگی بالا
- مقاوم در مقابل آب و مقاوم در مقابل سيکلهای يخبندان

موارد کاربرد :
جهت بندکشی انواع کاشی ، موزاييک ، سراميک ، سنگ و آجر های شيشه ای در آشپزخانه و حمام و رخت شوی خانه های خانگی و صنعتی ،
استخرهای شنا ، آبريزگاه ها و سالن های عمومی

روش استفاده :
- پس از نصب کاشی و اطمينان از گيرش اوليه بتن مطابق دستورالعمل مربوطه بند کشی آغاز گردد .
- زمان بندکشی آلودگی احتمالی از داخل بند زدود ه گردد .
- دارای چسبندگی فوق العاده می باشد بنابراين در بند کشی دوغابی و روان می بايستی پس از دوغاب ريزی به سرعت تميزکاری
صورت پذيرد.
- در دمای ١٠ تا ٣۵ درجه سانتيگراد مطابق با شرايط ملاتهای ماسه سيمان قابل اجرا ميباشد .
- برای بندکشی های با بند از ٣تا١٥ ميليمتر از خمير سفت 100‐WP TILE‐ AFRA استفاده گردد .
- غلظت ملات بندکشی در حدی تعيين شود که به دست و ماله بندکشی نچسبد .
- ملات بندکشی برای حداکثر يک ساعت مخلوط گردد.
- قبل از بندکشی کاشی ، بند کاش با اسفنج مرطوب و تميز و تميز شود و در زمان صاف کردن ملات بندکشی ، ماله بند کشی بااسفنج يا
پارچه نمدار مرطوب و تميز گردد .
- ماله بند کشی را برای صاف کردن خمير بندکشی با زاويه ۴۵ درجه روی بند کشيده شود .
- ميزان مصرف با حجم ( ابعاد بند )و وزن مخصوص خمير 100‐WP TILE‐AFRA برآورد گردد .

مشخصات فنی :
رنگ : مطابق سفارش
ترکيب : سيمانی
حالت فيزيکی : پودر
PH : قليايی
 ١/٥٣ -+٠/٠٢ : مخصوص وزن
وزن مخصوص ملات آماده : ٠٢/٠ +- ٩/١

بستهبندی :
اين محصول در کيسه های ۵ کيلوگرمی توليد و ارائه ميگردد .

شرایط نگهداری :
در شرايط حفظ و نگهداری در دمای ۵ تا ٣۵ درجه و در محيط خشک در بسته بندی اوليه تا ۶ ماه قابل استفاده می باشد