چسب واسط بتن و ملات ، آب بند کننده سطوح سیمانی و بتنی

چسب واسط بتن و ملات ، آب بند کننده سطوح سیمانی و بتنی

PASABONDE SA-12

دانلود برگه مشخصات فنی

 

شرح محصول :
12‐SA    PASABOND بر پای پليمرهای اصلاح شده مناسب جهت ساخت ملات
های چسبنده بر روی سطوح بتن و به عنوان ماده آب بند و واسط چسبنده قوی برای
تعميرات سطوح بتنی و سيمانی توليد گرديده است .

مزایا:
- افزايش مقاومت چسبندگی ملات به بتن قديم بدون استفاده از توری فلزی
- کاهش ترک ناشی از عدم جمع شدگی
- انعطاف پذيری مناسب
- افزايش مقاومت در برابر سيکلهای يخبندان
- مقاومت در برابر نمک های يخ زدا
- مناسب جهت آب بندی مناب آب آشاميدنی و استخر
- افزايش مقاومت کششی و خمشی و مقاومت سايشی
- ملات های ساخته شده با 12‐SA    PASABOND تا ٣٠ دقيقه قابل مصرف می باشند.

موارد کاربرد:
- تهيه ملات و اندود های آب بندی منابع آب و استخر شنا ، طرح های فاضلاب ، تصفيه خانه ها ، سطوح بتنی ديوار و کف کارخانجات
مختلف و انبارها و پارکينگ ها و زير سازی جهت کفپوش
- عامل چسبندگی در پودر بتونه کاسماتيک جهت صاف کاری سطوح بتن اکسپوز و زيرسازی رنگ های اپوکسی وآکريليک و پلی يورتان
- تهيه ملات های چسبنده با ماسه و سيمان ، خاک سنگ جهت نصب سراميک و سنگ

روش استفاده :
- جهت ملات سيمان کاری در هر متر مربع به ضخامت يک سانتی متر حدود ٨٠٠ گرم 12‐SA    PASABONDمصرف می گردد .
- برای ملات ترمه کشی هر متر مربع و ضخامت ٣ ميليمتر ٣٠٠ گرم 12‐SA    PASABONDمصرف می شود .

مشخصات فنی:
رنگ :شيری
وزن مخصوص :کيلوگرم درليتر٥/١٠
پ هاش٥/٦
چسبندگی سطح بتن وملات اصلاح شده :بيش از ٢٠ کيلوگرم در سانتی متر مربع
چسبندگی بتن نوبه قديم بيش از ٣٠ کيلوگرم در سانتی متر مربع

مقدار مصرف:
- جهت ملات سيمان کاری در هر متر مربع به ضخامت يک سانتی متر حدود ٨٠٠ گرم 12‐SA    PASABOND مصرف می گردد .
- برای ملات بندکشی هر متر مربع به ضخامت ٣ ميليمتر ٣٠٠ گرم12‐SA    PASABOND مصرف می شود.
بسته بندی:
12‐SA    PASABOND در ظروف ٨ و ٢٠ کيلوگرمی عرضه می گردد.

شرایط نگهداری :
در محيط سرپوشيده و خنک و در بسته بندی اوليه تا ١٢ ماه قابل استفاده می باشد