چسب اتصال دهنده بتن قدیم به جدید ، آب بند کننده و اصلاح کننده ملات ها و ترکیبات سیمانی

چسب اتصال دهنده بتن قدیم به جدید ، آب بند کننده و اصلاح کننده ملات ها و ترکیبات سیمانی

PASABONDE SA-46

دانلود برگه مشخصات فنی

 

شرح محصول :
46‐SA    PASABOND برپايه کو پليمر استايرين بوتادين رابر، ماده ای است مناسب
جهت ساخت بتن و ملات های اصلاح شده به منظور بهبود خواص ملات از جمله مقاومت
در برابر نفوذ آب ، يون کلر و برخی مواد شيميايی توليد گرديده است. 
مزایا:
- افزايش مقاومت چسبندگی ملات به بتن قديم
- افزايش مقاومت کششی و خمشی و مقاومت سايشی
- بدون خواص خوردنگی
- بدون جمع شدگی وبا انعطاف پذيری بالا
- نفوذ پذيری کم در برابر آب و يون کلر
- افزايش دوام اندود تحت سيکلهای يخ وذوب و مواد فاضلاب
- مناسب جهت آب بندی در ملات آب بندی مخازن آب آشاميدنی

موارد کاربرد:
- تهيه ملات واندود های آب بندی منابع آب و استخرهای شنا ، طرحهای فاضلاب ، تصفيه خانه ها ، سطوح بتنی ديوار و کف کارخانجات
مختلف و انبارها و پارکينگ ها و زير سازی جهت کفپوش
- ملات های ترميمی جهت سطوح بتنی همراه با پودر کاسماتيک
- نرمه کشی و اندودهای ضد آب با مش فايبرگلاس
- استفاده از چسب سراميک پودر جهت نصب سنگ يا سراميک

روش استفاده :
- سطح زيرين ، تميز و عاری از هرگونه آلودگی از جانب گيريس ، کيورينگ کامپاند ، روغن قالب و رنگ باشد .
- محل های سست و متخلخل با روش مکانيکی مانند برس سيمی، تيشه و سندبلاست به طور کامل برداشته شود. استانداردها و مشخصات
 ASTMC  1509 TYPE II,C 1404,C1042,C109,C190,C348 : فنی

مقاومت فشاری ٢٨ روزه براساس ASTMC109برحسب کيلوگرم بر سانتيمتر مربع 350 >
مقاومت خمشی ٢٨ روزه براساسASTMC348  برحسب کيلوگرم بر سانتيمتر مربع 10 >
مقاومت چسبندگی٢٨ روزه براساسASTMC1404  برحسب کيلوگرم بر سانتيمتر مربع 18 >
مقاومت چسبندگيبه بتن جديد٢٨ روزه براساسASTMC1404  برحسب کيلوگرم بر سانتيمتر مربع 35 >


مقدار مصرف:
- پرايمر ١٠٠ تا ١۵٠ گرم به ازای هر متر مربع
- ميزان مصرف 46‐SA    PASABOND در ملات آستر : ٨٠٠ گرم در هر متر مربع به ضخامت يک سانتی متر
- ميزان مصرف در ملات نرم کشی : ٣٠٠گرم به ازای هر متر مربع به ضخامت ۴ ميليمتر

بسته بندی :
 . گردد می عرضه کيلوگرمی ٢٠٠ ، ١٠٠ ، ٢٠ ،٤ درظروفPASABOND    SA‐46

شرایط نگهداری :
در محيط سرپوشيده و خنک و در بسته بندی اوليه تا ١٢ ماه قابل استفاده می باشد