پوشش محافظت کننده بتن و فولاد بر پایه قیر اصلاح شده

پوشش محافظت کننده بتن و فولاد بر پایه قیر اصلاح شده

PASA-PROOF P-900

دانلود برگه مشخصات فنی

 

 

شرح محصول :
900‐P     PROOF‐PASA يک پوشش محافظتی پايه قيری می باشد که به منظور ايجاد
مانعی دائمی در مقابل عبور آب و بخار آب طراحی شده و میتواند برای ايجاد لايههای
مانع تبخير، پوسته های نم گير، پوشش مخازن و لوله های آب آشاميدنی ، حفاظت از سازه
های بتنی زيرزمينی ، عمل آوری بتن ضمن حفظ آب و نيزمحافظت ازسطوح فلزی در
برابر خوردگی مورد استفاده قرار میگيرد .

مزایا :
- تک جزئی است و با آب رقيق می گردد. - خشک شدن سريع - قابل استفاده در سطوح مرطوب
- بعد از مصرف وپس از تبخير آب ،خشک شده و يک لايه قابل انعطاف الاستيک از خود ايجاد می نمايد
- پس از خشک شدن ،در برابر رطوبت مقاوم بوده و در آب حل نمی شود
- چسبندگی عالی به اکثر سطوح رايج در ساختمان
- برخورداری از خاصيت حفظ و نگهداری فوق العاده آب به منظور عمل آوری مخلوط بتنی
- سهولت در اجرا به سبب رقيق شدن با آب ، که میتوان از جاروب پلاستيکی ، برس، ماله و يا اسپری (پيستوله نازل درشت ) برای اجرای آن
روی سطح کار استفاده نمود .

موارد کاربرد :
عايق جهت عايق کاری ديوارها ، سقف ها ، زير زمينها، تونلها ، سردخانه ها ، استخرها ، سرويسهای بهداشتی، مخازن و خصوصافونداسيونها و
محافظت در برابر تاثير کلر و سولفات بر روی بتن به کار میرود .

روش استفاده:
پيش از استفاده کاملا به هم بزنيد.
پوسته های نم گير، لايه های عمودی مانع تبخير حفاظت از مخازن آب و خطوط لوله :                              
يک لايه کامل 900‐P     PROOF‐PASA را روی سطح کار اعمال کرده و صبر کنيد تا خشک شود . نسبت پوشش بايد حدود ٣ متر مربع
برليتر باشد . لايه دوم راعمودبر لايه اول،روی سطح کار اجرا کنيد.

مشخصات فنی :
حالت فيزيکی :خميری
رنگ :قهوه ای- مشکی
زمان خشک شدن : بسته به دمای حرارت محيط ١ الی ۴ ساعت
رقيق کننده : آب
اشتعال پذيری : غير قابل اشتعال
وزن مخصوص:٣/١ گرم بر سانتی متر مکعب
انعطاف پذيری :تا منهای ۵ درجه سانتی گراد بدون ترک خوردگی
مقاومت حرارتی :در صد درجه سانتيگراد بدون شره

مقدار مصرف :
هريک کيلوگرم برای يک تا دو متر مربع قابل استفاده می باشد . البته اين مقداربا توجه به شرايط موجود ناهمواری ، سطح ، قابل افزايش يا کاهش
ميباشد .
بسته بندی :
در سطل های ٢٠ کيلوگرمی عرضه می گردد.

شرایط نگهداری :
در انبار سرپوشيده در دمای ٣٠ الی ٤٠ درجه سانتیگراد به مدت ١٢ ماه قابل استفاده می باشد . عدم رعايت شرايط انبارداری مناسب ممکن است
باعث آسيب ديدن محصول و يا ظرف آن گردد .