پوشش محافظتی سازه های بتنی در برابر مواد خورنده بر پایه اپوکسی

پوشش محافظتی سازه های بتنی در برابر مواد خورنده بر پایه اپوکسی

PASA-GARD SN-125

دانلود برگه مشخصات فنی

 

شرح محصول :
125- SN GARD-PASA يک رنگ اپوکسی بدون حلال جهت حفاظت سطوح بتنی
ميباشد.اين رنگ جهت اجرا در نواحی ساحلی وجذرومدی ايده آل است به صورتيکه پس
از غوطه وری درآب نيز به واکنش خود ادامه ميدهد. اين رنگ برروی سطوح مرطوب
قابل اجرابوده و با بهره گيری از سيستم اپوکسی اصلاح شده امکان اجرای اين رنگ در
محيط های درمعرض جو نيز وجود دارد.
مزایا :
- چسبندگی عالی بروی سطوح خشک و مرطوب
- قابليت پخت در زير آب
- مقاومت نوری بسيار خوب به عنوان يک سيستم حفاظتی
- دوام و عمر طولانی
- مقاومت در برابر يون کلر و نمکهای موجود در آب دريا
- غير سمی و قابل استفاده در محيطهای بهداشتی
موارد کاربرد:
- سازه های بتنی و فلزی نواحی ساحلی و فرا ساحلی
- نواحی جذرو مدی اسکله ها
- سدها و تصفيه خانه ها

روش استفاده :
ضخامت پيشنهادی اين رنگ ٢٥٠تا٥٠٠ ميکرون می باشد و ميزان رنگ مصرف شده ٤٠٠تا٨٠٠ گرم خواهد بود.
مشخصات فنی :
-حالت فيزيکی مايع ويسکوز
-رنگ :جز١سفيد جز٢ سياه مخلوط خاکستری
 (       g/cm3       )١/٠-+٤/١ مخصوص وزن-
 (A:B:3:1 اجزاوزنی ترکيب نسبت‐
-درصد جامد حجمی :١٠٠
-مقاومت در برابر آب دريا :عالی
- چسبندگی به بتن (٢/٥-٣:MM٢/N)بيشتر از پيوستگی بتن))

   مقدار مصرف :
ضخامت پيشنهادی اين رنگ ٢٥٠تا٥٠٠ميکرون می باشد و ميزان رنگ مصرف شده ٤٠٠ تا ٨٠٠ گرم درهر مترمربع خواهد بود.
بسته بندی :
محصول در گالن ٢٠ کيلو گرمی قابل ارائه می باشد
شرایط نگهداری :
مدت زمان نگهداری ، در بسته بندی اوليه و در شرايط مناسب ، می باشد در صورت نياز به اطلاعات بيشتر با شرکت افراز بنای
پاسارگاد تماس حاصل نمايد .