پوشش دو جزئی منعطف پایه سیمانی - اکرلیکی ، ویژه اجرا در فشار منفی و مثبت

پوشش دو جزئی منعطف پایه سیمانی - اکرلیکی ، ویژه اجرا در فشار منفی و مثبت

PASA-GARD SN-1

دانلود برگه مشخصات فنی

 

شرح محصول :
1‐SN    GARD‐PASAپوشش دو جزئی بر پايه سيمان و اکريليک ،مقاوم در برابر فشار آب
مثبت و منفی با قابليت ايجاد پل بر روی ترک هامی باشد .

مزایا :
- مقاومت در برابر فشار مثبت و منفی آب - الاستيک و بدون جمع شدگی - آب بندی قوی و بادوام -ايجاد يک لايه يکپارچه و منعطف
آب بند، با چسبندگی بالا ،زير کاشی و ملات - مقاومت بسيار بالا در برابر دی اکسيد کربن ويون کلر - امکان خروج بخارات از بتن به
بيرون پوشش - ايجاد پل در ترک ها تا عرض ٠٫۶ ميليمتر زمانی که در ضخامت ٢ ميليمتر اجرا گردد درعرضهای بيشتر ترک ، پوشش بايد
به همراه الياف مسلح گردد - بدون تاثير پذيری در برابر تغييرات دمايی پس از طی مدت عمل آوری -مکان استفاده در مخازن آب شرب
- آب بندی يکپارچه، بدون درز و مفاصل سرد
موارد کاربرد:
- آب بندی سطوح افقی و عمودی در محيط های داخلی و خارجی - محافظت و آب بندی ديوار های مدفون ،ديوارهای حائل و زير زمينها
- آب بندی استخر و مخزن آب - آب بندی تونل ها ،کانالهای انتقال ،منهولها و لوله های بتنی
- آب بندی تراسها، سرويسهای بهداشتی ،آشپزخانه ها و حمام - محافظت از بتن در برابر نمک کربناتاسيون سولفات و آب

روش استفاده :
سطح بايد از کليه مواد ضعيف ، گرد و غبار، روغن قالب ، رنگ ، گل و غيره میگردد . به طور کلی سطح بايد از هرگونه موادی که مانع
چسبندگی گردد پاکسازی شود . بتن های شکسته و تخريب شده بايد پيش از اجرای پوشش ترميم شده و همچنين بتن و ملات های ضعيف برداشته
شود . سطح کار بايد صاف و بدون تخلخل باشد ترک های استاتيک بايد با استفاده از ملات حاوی چسب لاتکس و يا ترميم کننده پايه سيمانی آببندی
1‐WM  SIVE‐PASA تعمير و پر شود در صورت نشت آب درحالت فشار منفی ،محلهای نشت آب ،با استفاده از آنی گير10‐FIX   PLUG‐PASA
خشک گردد. سطح بايد در حالت اشباع و در طول اجرا مرطوب نگه داشته شود . در گوشه ها بايد ماهيچه ای به ابعاد ۴ سانتيمتر اجرا گردد .

مشخصات :
CONTENT
COLOR
MIXING
MIXTURE DENSITY
ADHESION STRENGTH
RESISTANCE TO PRESSURIZED WATER
CAPILLARY WATER
ABSORPTION MATURITY PERIOD
TEMPERATURE
SERVICE  TEMPERATURE
APPLICATION TOOLS
DRYING TIME
Mechanical Strength Water impermeability
FINAL STRENGTH
HS Code
COMPONENT A:POLYMER MOFIED ADDITIVES AND SPECIAL CEMENT
COMPONENT B:COPOLYMER ACRYLIC DISPERSION
GREY:WHITE
25Kg A COMPONENT :10Kg B COMPONENT
1/44gr/cm3
>1N/mm2(28DAYS)
1 BAR NEGATIVE  /  1/5 BARS POSITIVE
<0/1gr(AFTER 4HOURS )(TS EN 12808-5)
3-5 MINUTES
+5C to +30C
-20C to +80C
BRUSH/TROWEL
2DAYS
7DAYS
14 HOURS
 3824.90.70.00.00

بستهبندی :
ست ٣٥ کيلوگرمی ( جز پودری A :کيسه ٢٠کيلوگرمی ، جز،مايع B:گالن ١٥ کيلو گرمی )

شرایط نگهداری:
مدت زمان نگهداری،در بسته بندی ا.ليه و در شرايط مناسب ١٢ ماه می باشد.