پوشش تک جزئی منعطف پایه سیمانی اصلاح شده

پوشش تک جزئی منعطف پایه سیمانی اصلاح شده

PASA-GARD FR-1

دانلود برگه مشخصات فنی

 

شرح محصول :
1‐FR    GARD‐PASAپوشش تک جزئی بر پايه سيمان ،رزين های پليمری و
افزودنی های معدنی ، با انعطاف نسبی، مناسب برای آب بندی و محافظت سطوح بتنی
و پلاستر در سطوح داخلی و خارجی میباشد . اين محصول قابل ارائه در رنگ های
سفيد و طوسی می باشد .

مزایا:
- اقتصادی بودن و دوام بالا
- ايجاد يک لايه يکپارچه و نيمه منعطف آب بند با چسبندگی بالا،زيرکاشی و ملات
- مقاومت در برابر نمک ،سولفات و کلر موجود در خاک
- امکان خروج بخارات از بتن به بيرون پوشش
- اعمال آسان (سرد اجرا) و بدون درز
- امکان استفاده در مخازن آب شرب
- آب بندی يکپارچه ،بدون درز و مفاصل سرد

موارد کاربرد :
- اجرای پوشش محافظتی بر روی سطوح بتنی اکسپوز
- آب بندی سطوح افقی و عمودی در محيط های داخلی و خارجی
- محافظت و آب بندی ديوار های مدفون ، ديوارهای حائل و زيرزمين ها
- آب بندی فشار مثبت استخرها ومخازن آب
- آب بندی تراسها ، سرويس های بهداشتی ، آشپزخانه ها و حمام
- محافظت از بتن در برابر نمک ، کربناتاسيون ، سولفات و آب

روش استفاده :
پودر يک سطل يا ظرف تميز ريخته و آب را به آرامی به آن اضافه کنيد و همزمان با همزنی به دور۴٠٠ تا ۶٠٠ دور در دقيقه مخلوط نماييد .
اختلاط را به مدت ٣ تا ۵ دقيقه ادامه دهيد تا مخلوطی يکنواخت و همگن و بدون رسوب حاصل شود .
1‐FR    GARD‐PASA  آماده شده پس از اختلاط را به وسيله برس در دو تا سه لايه بر روی سطح اجرانمايد . در اجرا با برس لايه ها بايد عمود
بر هم اعمال شود .لايه دوم بايد در حالی که لايه اول در حال سفت شدن بوده و پيش از خشک شدن آن اجرا شود .سطح بايد پيش از اجرای لايه
دوم مرطوب گردد . مخلوط آماده شده را به مدت ٢ ساعت میتوانيد استفاده نماييد . در سطوح خارجی ،پوشش اعمالی بايد به مدت ٢۴ ساعت در
برابر تابش مستقيم آفتاب ، بارندگی و يخبندان محافظت شود .

مشخصات فنی :

Content
Color
Mixing
Mixture density
Adhesion strength
Resistance to pressurized water
Capillary water absorption
Component : polymer modified admixture and special cement
Gray
25 kg betogard fr : 3/5‐4/8 l water
1/60 gr/cm3
>1/20 N/mm2(28 days)
2 bars positive
<10 gr (after 4 hours)(ts  tn 12808‐5)


بسته بندی :
ست ٢۵ کيلوگرمی جز پودر یA:کيسه ٢٠کيلوگرمی ،جزء مايع B :گالن ٥ کيلوگرمی

شرایط نگهداری :
مدت زمان نگهداری در بسته بندی های اوليه و در شرايط مناسب ١٢ ماه می باشد. در صورت اطلاعات بيشتر با دپارتمان شيمی بتن افراز بنا
تماس حاصل نماييد .