پوشش آب بند کریستال شونده پایه سیمانی

پوشش آب بند کریستال شونده پایه سیمانی

PASA-GARD P-1

دانلود برگه مشخصات فنی

 

شرح محصول :
١-P GARD-PASA تک جزئی و برپايه ترکيبات سيمانی بوده ،با قابليت اجرا در فشار منفی و مثبت ،در ترکيب
باآب ،طی فرآيند شيميايی کريستاله شده و پوششی نفوذناپذير برروی سطوح و عمق سازه های بتنی قديمی و جديد ايجاد
می نمايد. اين محصول فابليت ارائه در رنگهای خاکستری و قرمز را دارا می باشد.
مزایا :
- قابليت مسدود کردن ترک ها و لوله های موئين و کاهش نفوذ پذيری - مقاوم در برابر فشار هيدرواستاتيکی مثبت و منفی
- غيرسمی و مورد تاييد در تماس با آب آشاميدنی - مقاوم در برابر آب دريا ،يون کلر و سولفات ها
- مقاوم در برابر ضربه و سايش - مقاومت در برابر خوردگی ناشی از فاضلاب شهری و صنعتی
- سهولت در اجرا - قابليت نفوذ بسيار زياد به داخل بتن و تشکيل بافت يکنواخت با بتن

موارد کاربرد:
جهت آب بندی سطوح داخلی و خارجی انواع سازه های بتنی تحت اثر فشارهيدرواستاتيکی مثبت و منفی .مخازن آب آشاميدنی .مخازن
بتنی نگهدارنده پساب های شهری و صنعتی (سطح بتن در برابر مواد خورنده مقاوم ميشود).مخازن تصفيه خانه های آب و فاضلاب.سيستم
انتقال آب و فاضلاب ،سازه های دريايی و حوضچه های پرورش آبزيان. ساختمان برج های خنک کننده صنعتی (کولينگ تاور).قابل استفاده
در سازه های زيرزمينی و روی زمين.قابل استفاده در سطوح داخلی و خارجی سازه ها .قابل استفاده در تونل ها

روش استفاده :
ابتدا ٧الی٨ليترآب را درون ظرف مناسبی ميريزيم ودرحين بهم زدن با دريل برقی دورمتوسط مجهز به هم زن مناسب ٢٥کيلو گرم از
محصول ١-P GARD-PASA را به ارامی و طی چند مرحله به آن می افزاييم.عمل بهم زدن را تا حصول مخلوطی همگن و بدون
کلوخه ادامه می دهيم.حداقل زمان لازم برای بهم زدن ٣دقيقه می باشد.(مقداری از محصول را آماده نماييدکه بتوانيد ظرف ٣٠دقيقه استفاده
نماييد).سطوح زيرکاررا پس از لکه گيری با محصول١-P GARD-PASA که ملاتی ترميمی با خاصيت کريستال شوندگی است،با آب
مرطوب مب نماييم و لايه اول نفوذگر کريستال شونده ١-P GARD-PASA را با فرچه يا اسپری بطوری که تمام خلل و فرج ها در
تماس با ومخلوط قرار گيرند اعمال کرده ،سپس لايه دوم را در جهت عمود بر لايه اول اجرا ميکنيم.سطح بتن پس از اعمال لايه دومی می
بايست با اسپری نمودن آب به مدت ٢٤ ساعت (سه الی چهارباردرروز)کيورينگ شود وپس از حداکثر ٥الی ٧ روز سطوح به حدااکثر
کارايی خود ميرسند.

مشخصات فنی :
MINERAL FILLERS,POLYMER MODIFIED ADDITIVES AND SPCIAL CEMEMT
GREY
25KGBETOGARD P 1:7-8L WATER
20MINUTES
> 1/0 N/mm2
> 1/0 KG/M2.HO,5
3-5 MINUTES
+5Cto+30C
-20Cto+80C
APPLICATION TOOLS
DRYING TIME
MECHANICAL STRENGTH WATER
IMPERMEABILITY RE‐COAT
 FINAL STEMGTH
Content
COLOR
Mixing
POT LIFE
Adhesion  Strength CAPILLARRY
WATERABSORPTION
MATURITY PERIOD
TEMPERATURE
SERVICE TEMPERATURES
BRUSH
1DAY
7DAY
3TO 5HOURS
 14DAYS
 بسته بندی :
محصول در گالن ٢٠ کيلو گرمی قابل ارائه می باشد.
 شرايط نگهداری:
بهترين زمان مصرف در بسته بندی اوليه به دور از رطوبت ،يخ زدگی و تابش مستقيم نور خورشيد يک سال است