پوشش آب بند کریستال شونده پایه سیمانی ضد سولفات

پوشش آب بند کریستال شونده پایه سیمانی ضد سولفات

PASA-GARD PS-1

دانلود برگه مشخصات فنی

 

شرح محصول :
این محصول تک جزئی و بر پایه ترکيبات سيمانی بوده ،با قابليت اجرا در فشار
منفی و مثبت در ترکيب با آب طی فرآیند شيميایی کریستال شده و پوششی
نفوذ ناپذیر برروی سطوح و عمق سازه های بتنی قدیمی و جدید ایجاد می
نماید.این محصول قابليت ارائه در رنگهای خاکستری و قرمز را دارا ميباشد.
مزایا :
مقاوم در برابر فشار هیدرواستاتیکی مثبت و منفی. مسدود کردن ترکها و لوله های موئین و کاهش نفوذپذیری. غیر سمی و مورد تایید در تماس با آب آشامیدنی. مقاوم در برابر ضربه و سایش. سهولت در اجرا. قابلیت نفوذ بسیار زیاد به داخل بتن و تشکيل بافت يکنواخت با بتن. مقاومت در برابر خوردگی ناشی از فاضلاب شهری و صنعتی . مقاوم در برابر يون سولفاتها
موارد کاربرد:
.محافظت از سازه در محيط های خورنده و حاوی ترکيبات سولفات . جهت آب بندی سطوح داخلی و خارجی انواع سازه های بتنی تحت فشار
هيدروليکی مثبت و منفی. مخازن آب آشاميدنی . مخازن بتنی نگهدارنده پساب های شهری و صنعتی (سطح بتن در برابر مواد خورنده مقاوم می
شود). مخازن تصفيه خانه های آب و فاضلاب. سيستم های انتقال آب و فاضلاب ،سازه های دريايی و حوضچه های پرورش آبزيان . ساختمان برج
های خنک کننده صنعتی (کولينگ تاور). قابل استفاده در سازه های زير زمينی و روی زمين . قابل استفاده در سطوح داخلی و خارجی سازه ها.
قابل استفاده در تونل ها
روش استفاده :
ابتدا ٧الی ٨ ليتر آب را درون ظرف مناسب ميريزيم و در حين بهم زدن با دريل برقی دور متوسط مجهز به هم زن مناسب ٢٥ کيلوگرم از محصول
فوق را به آرامی و طی چند مرحله به آن می افزاييم عمل بهم زدن را تا حصول مخلوطی همگن و بدون کلوخه ادامه ميدهيم.حداقل زمان لازم برای
بهم زدن ٣ دقيقه ميباشد.(مقداری از محصول را آماده نمائيد که بتوانيد ظرف ٣٠ دقيقه استفاده نمائيد).سطوح زيرکار را پس از لکه گيری با محصول
1‐WP  SIVE‐PASAکه ملاتی ترميمی با خاصيت کريستال شوندگی است ،با آب مرطوب می نماييم و لايه اول نفوذگر کريستال شونده  BETOGARD
PS1را با فرچه يا اسپری بطوری که تمام خلل و فرج ها در تماس با مخلوط قرارگيرند اعمال کرده سپس لايه دوم را در جهت عمود برلايه اول اجرا
ميکنيم.سطح بتن پس از اعمال لايه دوم می بايست با اسپری نمودن آب به مدت ٢٤ ساعت (سه الی چهاربار درروز)کيورينگ شود . پس از حداکثر
٥الی ٧ روز سطوح به حداکثر کارايی خود می رسند.
استاندارها:
MINERAL FILLERS,POLYMER MODIFIED ADDITIVES AND SPCIAL CEMEMT
GREY
25KGBETOGARD P 1:7-8L WATER
20MINUTES
> 1/0 N/mm2
> 1/0 KG/M2.HO,5
3-5 MINUTES
+5Cto+30C
-20Cto+80C
APPLICATION TOOLS
DRYING TIME
MECHANICAL STRENGTH 
WATERMPERMEABILITY   
 RE‐VOAT  FIMAL STRENGTH
Content
COLOR
Mixing
POT LIFE
Adhesion  Strength CAPILLARRY
WATERABSORPTION
MATURITY PERIOD
TEMPERATURE
SERVICE TEMPERATURES
BRUSH
1DAY
7DAY
3TO 5HOURS
14DAYS

بسته بندی :
محصول در گالن ٢٠ کيلو گرمی قابل ارائه می باشد.
شرايط نگهداری:
در صورت حفظ و نگهداری در شرايط مناسب و خشک تا ١٢ ماه قابل استفاده ميباشد.