پوشش آبگریز و اشباع کننده بدون رنگ

پوشش آبگریز و اشباع کننده بدون رنگ

PASA-PROOF R-3110

دانلود برگه مشخصات فنی

 

شرح محصول :
3110‐R   PROF‐PASAمحصولی تک جزئی بر پايه سيلان - سيلوکسان می باشد
که پس از اجرا بر روی سطوح بتنی و بنايی باعث ايجاد سطحی آب بند و آب
گريزی حفرات موئينه ، بدون ايجاد تغيير در رنگ نما ، می گردد.

مزایا :
- فاقد رنگ و بدون ايجاد فيلم بر روی سطح
- مناسب برای سازه هايی که تغييری در ظاهر نبايد اتفاق بيفتد
- تاثير آبگريزی
- امکان تنفس صفحه زيرين پوشش
- پس از اجرا و عمل آوری شاهد هيچ گونه تغيير رنگ نخواهيم بود
- عدم ايجاد يک لايه بر روی سطح
- محافظت سازه در برابر گردوغبار و ايجاد قارچ و جلبک
- مقاوم در شرايط قليايی
- مقاوم در برابريووی

موارد کاربرد :
- اجرا بر روی سطوح دارای شيب زياد
- آب بندی و محافظت سطوح با تخلخل و جذب زياد مانند سطوح بتنی ، آجری ، بتن سبک، کاشی و سراميک، سنگ های طبيعی و
مصنوعی ،سطوح و بناهای تاريخی ، مجسمه ها ، سطوح با رنگ های معدنی
- برای آب بندی زير زمين با فشار زياد ، سطوح گالوانيزه ، سازه های تحت فشار هيدرواستاتيک و سطوح رنگ شده توصيه نمیشود .

روش استفاده:
3110‐R     PROF‐PASA بااستفاده از برس، غلطک يا ايرلس برروی محل مورد نظر اجرا گردد تا سطح کار به طور کامل آغشته و اشباع
گردد . روش اجرا به صورت خيس به خيس و در دولايه می باشد .پس از ٢۴ ساعت می بايست يک لايه نهايی نيز بر روی سطح اجرا گردد .

مشخصات فنی :


 Solvent and Silane ‐ Siloxane
 Transparent
 0/79 gr/cm3
+5 C  to  +35 C
3 Hourse  
3  Days

COMTENT
COLOR
DENSITY
APPLICATION TEMPERATURE
DRYING TIME
 FULL CURING

مقدار مصرف:
٢/٠ تا٦/٠کيلوگرم در متر مربع برای هر لايه ( بسته به نفوذپذيری و چذب سطح کار )

بسته بندی:
سطل های ٥/٣ يا ١۵ کيلوگرمی

شرایط نگهداری :
مدت زمان نگهداری در بسته بندی اوليه و در شرايط مناسب ١٢ماه می باشد. . در صورت نياز به اطلاعات بيشتر با دپاتمان شيمی بتن افراز بنا
تماس حاصل فرماييد .