ملات ترمیم کننده تک جزئی آب بند پایه سیمانی

ملات ترمیم کننده تک جزئی آب بند پایه سیمانی

PASA-SIVE WM-1

دانلود برگه مشخصات فنی

 

شرح محصول :
1‐WM   SIVE‐PASA يک ملات تک جزئی، پايه سيمانی، اصلاح شده با پليمر و الياف،
بدون جمع شدگی با مقاومت مکانيکی و فشاری بالا و دارای خواص بالای آب بندی ، جهت
ترميم سازه های بتنی جهت زيرسازی ويا تعمير می باشد
مزایا :
- بدون جمع شدگی - امکان اجرا در ضخامتهای ١٠ تا ۵٠ ميليمتر در يک لايه - چسبندگی خوب بتن - آب بند .مقاومت فشاری بالا
- مقاومت بالا در برابر سولفات ، کلر و روغن - اجرای آسان .بدون ترک خوردگی -انعطاف پذيری خوب در برابر تغييرات حرارتی
- انقباض بتن بستر
موارد کاربرد :
ترميم بخش های مختلف به بتن مسلح در سازه ها جهت اجرای انواع پوشش های آب بندی و محافظتی
. ماهيچه کشی سازه های بتنی
.ترميم درز و ترک های استاتيکی در سازه های هيدروليکی و مخازن آب و فاضلاب
.برای ترميم حفرات و سوراخ ها
. پر کردن محل بولتها در سازه های بتنی با خواص آب بندی
روش استفاده :
٢۵ کيلوگرم از محصول1‐WM   SIVE‐PASA  می بايست ۴ ليتر آب با استفاده از ميکسر دورپايين به مدت ٣ تا ۴ دقيقه مخلوط تامحصولی
ً به مدت ٣٠ ثانيه مخلوط نمود. مخلوط آماده شده
همگن ايجاد شود سپس مخلوط موجود را می بايست به مدت ۴ دقيقه به حال خود رها کرد و مجددا
بايد در طول ٣٠ دقيقه در دمای٢٠ درجه سانتيگراد مصرف شود. 1‐WM   SIVE‐PASA با استفاده از ماله فلزی و يا شاتکريت بر روی سطح
قابل اجرا می باشد . ضخامت اجرا بين ١٠ تا ۵٠ ميليمتر ميباشد . اگر نياز به اجرای لايه دوم باشد اين لايه بايد پس از ٢۴ ساعت انجام ميگردد.
در صورت نياز به سطح خيلی صاف ، می بايست سطح با استفاده از اسپری مرطوب و سپس به وسيله ماله فلزی يا چوبی پرداخت شود . سطح
کار بايد پس از اجرا ،از ٢۴ تا ۴٨ ساعت در برابر باران ، با د ، يخبندان و ترافيک محافظت شود . همچنين از اين ملات پس از آماده شدن ميتوان
برای ماهيچه کشی استفاده کرد .
 استاندارها ومشخصات فنی:
CONTENT
COLOR
MIXING RATIO
MIXTURE DENSITY
ADHESION STRENGTH
(CONCRETE)
COMPRESSIVE
STRENGTH
FLEXURAL STRENGTH
Mineral Fillers Polymer modified special cement
Grey
25Kg Betisive wm : max
4/5  L  WATER
2+‐1gr/cm3
 > 2(28 days )(TS EN 1542)
>20 N/mm2   (DAYS)(TS EN 196)
>50N/mm2 (7 days)
>60N/mm2 (28 days )(TN EN 1542)

بسته بندی :
کيسه های ٢۵ کيلوگرمی
شرایط نگهداری :
مدت زمان نگهداری در بسته بندی اوليه و در شرايط مناسب ١٢ ماه می باشد.