ملات ترمیم کننده ترک جزئی آب بند پایه سیمانی با خواص کریستال شوندگی

ملات ترمیم کننده ترک جزئی آب بند پایه سیمانی با خواص کریستال شوندگی

PASA-SIVE WP-1

دانلود برگه مشخصات فنی

 

شرح محصول :
1-WP SIVE-PASA يک ملات تک جزئی ، پايه سيمانی، اصلاح شده با پليمر و الياف ، بدون
جمع شدگی با مقاومت مکانيکی و فشاری بالا و دارای خواص بالای آب بندی ، جهت ترميم
سازه های بتنی، جهت زيرسازی و يا تعمير می باشد .
مزایا :
- بدون جمع شدگی، امکان اجرا در ضخامت های ١٠ تا ٣٠ ميلی متر در يک لايه
- چسبندگی خوب به بتن، آب بند ،مقاومت فشاری بالا
- مقاومت بالا در برابر سولفات ،کلر و روغن
- اجرای آسان ، بدون ترک خوردگی
- پيوند خوب با بتن های نفوذگر، انطباق با بتن بستر

موارد کاربرد:
- ترميم بخشهای مختلف بتن مسلح در سازه ها جهت اجرای پوشش نفوذگر
- ماهيچه کشی سازه های بتنی جهت آماده سازی سطح جهت پوشش نفوذ گر
- ترميم درز و ترک های استاتيکی در سازه های هيدروليکی و مخازن آب و فاضلاب
- برای ترميم حفرات و بتن های کرمو برای آماده سازی سطح جهت پوشش نفوذگر
- ترميم ترکها جهت اجرای پوشش های نفوذگر
روش استفاده :
٢۵ کيلوگرم از محصول می بايست ۵ ليتر آب ، با استفاده از ميکسر دور پايين به مدت ٣ تا ۴ دقيقه مخلوط تا محصولی همگن ايجاد
شود سپس مخلوط موجود را می بايست به همراه چهار ليتر آب به مدت ۴ دقيقه به حال خود رها کرد و مجدداً به مدت ٣٠ ثانيه مخلوط
نمود مخلوط آماده شده بايد درطول ٣٠ دقيقه در دمای ٢٠ درجه سانتی گراد مصرف شود. با استفاده از ماله فلزی بر روی سطح قابل
اجرا می باشد . ضخامت اجرا بين ١٠ تا ٣٠ ميليمتر می باشد . اگر نياز به اجرای لايه دوم باشد اين لايه بايد پس از هشت ساعت انجام
گردد . در صورت نياز به سطح خيلی صاف می بايست سطح با استفاده از اسپری مرطوب و سپس به وسيله ماله فلزی يا چوبی پرداخت
شود . سطح کار بايد پس از اجرا از ٢۴ تا ۴٨ ساعت در برابر باران ، باد ، يخبندان و ترافيک محافظت شود . همچنين از اين ملات پس
از آماده شدن می توان برای ماهيچه کشی و با ابعاد سه* سه يا جهت پر کردن محل بلتها استفاده کرد .

مشخصات فنی :
Content
Color
Mixing retio
Mixture Density
Adhesion Strength (concrete)
Compressive Strength
 Flexural Strength
mineral fillers, ploymer modified special cement
Grey
25Kg PASA-SIVE WP-1: Max 5 L water
1/7+0/1 g/cm3
>2N/mm2 (28 days )(TS EN 15420)
>20N/mm2 (1 days )(TS EN 196)
>50N/mm2 (7 days)
>60N/mm2 (28 days)
 >7N/mm2 (28 days )(TS EN 1542)
بسته بندی :
کيسه های ٢٥ کيلوگرمی

شرایط نگهداری:
مدت زمان نگهداری ، در بسته بندی اوليه و در شرايط مناسب ، ١٢ماه می باشد . در صورت نياز به اطلاعات بيشتر با شرکت افراز
بنای پاسارگاد تماس حاصل نمايد .