عایق دو جزئی سوپر الاستیک ، پایه سیمانی اصلاح شده - اکرلیکی ، مناسب جهت مجاورت با فاضلاب

عایق دو جزئی سوپر الاستیک ، پایه سیمانی اصلاح شده - اکرلیکی ، مناسب جهت مجاورت با فاضلاب

PASA-GARD SFW-2

دانلود برگه مشخصات فنی

 

شرح محصول :
2‐SFW    GARD‐PASAپوشش دو جزئی بر پايه ترکيبات شبه سيمانی اصلاح شده و اکريليک ،سوپر
الاستيک ،مناسب برای آب بندی و محافظت سطوح بتنی و پلاستر در سطوح داخلی و خارجی تحت
فشار و با قابليت استفاده در مجاورت فاضلاب و مواد خورنده می باشد.
مزایا :
- مقاومت در برابر خاک و آب حاوی کلر و سولفات و اسيدهای ضعيف
- ايجاد يک لايه يکپارچه و منعطف آب بند، با چسبندگی بالا زير کاشی و ملات
- مقاومت در برابر نمک و مواد شيميايی موجود در خاک
- آب بندی سطوح دارای لرزش و جابجايی
- بسيار منعطف بدون ترک خوردن
- ايجاد پل بر روی ترک ها تاعرض يک ميليمتر ضخامت ٢ ميليمتر پوشش
- امکان خروج بخار از بتن به بيرون پوشش
- اعمال آسان (سرد اجرا) وچسبند گی با لا
- آب بندی يکپارچه ،بدون درز و مفاصل سرد
موارد کاربرد :
- قابليت استفاده در مخازن و تصفيه خانه های فاضلاب و با شرايط خورندگی شيميايی
- آب بندی تحت فشار استخرومخازن آب
- آب بندی سطوح افقی و عمودی در محيط های داخلی و خارجی
- محافظت و آب بندی ديوار های مدفون ،ديوارهای حائل و زيرزمين ها
- آب بندی تراس ها ، سرويسهای بهداشتی آشپزخانه و حمام
- محافظت از بتن فونداسيون و ديوارها در برابر نمک، کربناتاسيون ،سولفات و آب
- عايق و آب بندی روف گاردن باغچه ها
- آب بندی تونل ها و حوضچه ها
روش استفاده:
آماده سازی سطح :بايد از کليه مواد ضعيف ،گرد و غبار، روغن قالب ،رنگ ،گل و غيره عاری گردد .به طور کلی سطح بايد از هرگونه موادی که
مانع چسبندگی گردد پاکسازی شود. بتن های شکسته و تخريب شده بايد پيش از اجرای پوشش ترميم شده همچنين بتن و ملات های ضعيف برداشته
شود .سطح کار بايد صاف و بدون تخلخل باشد .منافذ و ترک های استاتيک بايد با استفاده از ملات حاوی چسب لاتکس و يا ترميم کننده پايه سيمانی
1010 SIVE‐AFRAتعمير و پر شود .سطح اجرا بايد با مرطوب کردن در حالت اشباع با سطح خشک قرار گيرد .در کنج های اتصالات، پس از
اجرای لايه اول 2‐SFW    GARD‐PASAبا استفاده از ملات ترميم کننده آب بند -1‐WM  SIVE‐PASA،ماهيچه کشی و محافظت شده وسپس دوم
اجرا شود.
 مشخصات فنی:
Component A: Polymer modified admixtures and special 
cement component B: Copolymer acrylic dispersion 
Greenish Gray 
20Kg A component :10Kg B component
1/70 gr/cm3
>1/00 N/mm2 
7 bars postitive
Content 
Color 
Mixing 
Mixture Density Adhesion Strength 
Resistance to Pressurized water 
مقدار مصرف :
١٫٢۵ تا ١٫۵ کيلوگرم مخلوط در هر متر مربع در هر لايه بايد اجرا شده حداقل نياز به دو لايه می باشد جهت محافظت بيشتر می توان سه لايه اجرا
 نمود.
بسته بندی :
ست ٣٠ کيلوگرمی ( جزء پودری A: گالن ١۵ کيلوگرمی، جزء مايع B :  گالن ١۵ کيلو گرمی)
شرایط نگهداری :
مدت زمان نگهداری ، در بسته بندی اوليه و در شرايط مناسب ، ١٢ماه می باشد در صورت نياز به اطلاعات بيشتر با شرکت افراز بنای
پاسارگاد تماس حاصل نمايد .