پوشش دو جزئی برپایه رزین پلی اورتان با خواص آب بندی سطوح

پوشش دو جزئی برپایه رزین پلی اورتان با خواص آب بندی سطوح

AFRA-PROTE LO-701

دانلود برگه مشخصات فنی

شرح محصول :
اين محصول دو جزئی حاصل ترکيب رزين پلی استر اول و سخت AFRA-PROTE LO-701
کننده ايزوسيانات است که فيلم آن دارای مقاومت بسيار مطلوب در مقابل عوامل جوی،نورفرابنفش
،رطوبت، آلاينده های محيطی و عوامل مکانيکی می باشد. اين محصول به دليل مقاومت سايشی بالا
برروی اپوکسی ها،پلی اورتان صنعتی،سطوح سنگ ،چوب و....مورد استفاده قرارمی گيرد. اين محصول
بصورت لاک شفاف ترانسپارنت می باشد.
روش استفاده :
به منظور حصول چسبندگی بيشتر سطح مورد نظر بايد کاملا تميز،خشک و عاری از روغن ،گردوغبار، رطوبت AFRA-PROTE LO-701
، نمک و ساير مواد خارجی باشد .سپس سطح مورد نظر توسط سنباده يا ساير ابزار مناسب مضرس گردد تا چسبندگی ١٠٠ % ايجاد شود .
میزان مصرف :
راباهم مخلوط کرده بهمدت ٥ دقيقه توسط همزن مناسب بهم می زنيم B وA باتوجه به اهميت نسبت اختلاط اجزا و تاثير آن برکيفيت محصول ،دوجزء
تا يکنواخت شود پوشش آماده مصرف می باشد.
مشخصات فنی :
ویژگی
مقدار
رنگ
نسبت اختلاط
جامد وزنی
جامد حجمی
پوشش
زمان خشک شدن
شفاف
A/B=١٠٠/٢
٦٠±٢
٥٥±٢
١٥٠ گرمدرهرمترمربع -١٠٠
سطحی کمتراز ٣ساعت
عمقی کمتراز ٢٤ ساعت
نهايی ٧روز
بسته بندی :
محصول در گالن های ١٠ و ٢٠ کيلوگرم قابل ارائه ميباشد .
ایمنی:
اين محصول قابل اشتعال بوده و بايد از حرارت ،جرقه و شعله دور نگه داشته شود.درب ظروف بايد بسته باشد. در صورت تماس با چشم
با آب فراوان شسته و به پزشک مراجعه شود. در صورت بلعيده شده سريعا به پزشک مراجعه شود. .
شرایط نگھداری: