پرایمر پایه اپوکسی جهت زیرسازی و لایه اتصال انواع پوشش اپوکسی و پلی یورتان

پرایمر پایه اپوکسی جهت زیرسازی و لایه اتصال انواع پوشش اپوکسی و پلی یورتان

AFRA-FLOOR 800

دانلود برگه مشخصات فنی

شرح محصول:
ترکيبی است دو جزئی بر پايه رزين اپوکسی AFRA- FLOOR 800
اصلاح شده ، اين محصول بسيار رقيق بوده لذا قدرت نفوذپذيری و چسبندگی
بسيار بالايی به سطوح مورد اجرا دارد ٠اين محصول را با
مطابقت دارد . ASTND استاندارد 3322
مزایا:
از بين بردن گرد و غبار سطحی در مواردی که امکان پاکسازی وجود ندارد ٠ 
آب بندی سطوحی شکل هندسی نامنظمی دارند ٠ 
زيرسازی سطوحی که در اثر رطوبت دچارپوسته يا شوره شدهاند ٠ 
پايداری در برابر درجه حرارت از ضريب انبساط حرارتی کم و مقاوم در برابر ترک خوردگی هنگام تغيير شکل جزئی ٠ 
ميزان مصرف ١۵٠ الی ٢۵٠ گرم بر پوشش يک متر مکعب کافی است ٠ 
موارد کاربرد:
از بين بردن گرد و غبار سطحی در مواردی که امکان پاکسازی وجود ندارد ٠ 
آب بندی سطوحی که شکل هندسی نامنظمی دارند ٠ 
زير سازی سطوحی که در اثر رطوبت پوسته يا شوره شدهاند ٠ 
پايداری در برابر درجه حرارت و ضريب انبساط حرارتی کم و مقاومت در برابر خوردگی هنگام تغيير شکل جزئی 
روش استفاده:
سطح زيرکار حتی امکان بايد عاری از هرگونه گرد و غبار باشد ٠سطح کار اگر بسيار صاف و صيقلی است بايد آن را زبرو...نمود.
با اضافه کرده ترکيب را حدود يک دقيقه بهم بزنيد . محلول آماده را در محل مصرف اجرا کنيد ٠ لا يه دوم A را به جز B جزء
ولايه های بعدی حتما پس از خشک شدن لايه قبلی صورت گيرد ٠ در پايان لوازم و ابزار کار را با حلال اپوکسی ياآبجوش بشوييد ٠
مشخصات فنی:
رنگ : بی رنگ 
PH : 6 
حالت فيزيکی : مايع 
مقدارمصرف:
١٥٠ تا ٢۵٠ گرم برای پوشش يک متر مربع ميباشد ٠
بسته بندی:
در ظروف ٢٠ ليتری و باشکه های ٢٢٠ کيلوگرمی عرضه می گردد ٠
شرایط نگهداری:
اين محصول را به دور از تابش خورشيد نگهداری واز افزايش دمای انبار جلوگيری کنيد ٠ در مناطق گرمسيری نصب وسايل تهويه
هوا ضروری است ٠ در صورت رعايت شرايط فوق عمرمفيد محصول تا شش ماه می باشد ٠عدم رعايت روش صحيح انبارداری
موجب آسيب ديدن محصول ويا ظرف آن می شود