ملات پایه سیمانی مقاوم در برابر سایش و ضربه  ( هارد ملات )

ملات پایه سیمانی مقاوم در برابر سایش و ضربه ( هارد ملات )

AFRA-FLOOR 804

دانلود برگه مشخصات فنی

شرح محصول :
محصولی است برپايه سيمان و مصالح سنگی ريزدانه و AFRA- FLOOR 804
ترکيبات شيميايی ويژه که باعث افزايش انواع مقاومت ها نسبت به بتن گشته و به حالت
مجزا و با چسبندگی کامل به بتن برای رفع ضعف ها و معايب بتن به عنوان کفپوش صنعتی قابل اجرا می باشد ٠ اين ماده در مواردی که بارهای
ترافيکی ناشی از عبور و مرور وسايل نقليه سبک و سنگين (مانند حرکت چرخ های فلزی و يا تردد ليفتراک يا کاميونهای ده چرخ وبيشتر )
برسطح اعمال میشود و جلوی خوردگی و فرسايش سطح بتن را گرفته و از توليد گرد و غبار و استهلاک بتن ممانعت می نمايد ٠
در مواقعی که نيروها و بارهای فشاری سنگين بر سطح بتن اعمال گشته و امکان ايجاد بارهای ضربه ای در اثر برخورد اشيا با سطح بتن وجود
به مانند سپری مقاوم جلوی آسيبهای احتمالی را گرفته و سازه را از تخريب ، خردشدن ، خاک AFRA- FLOOR داشته باشد کف پوش 804
اندازی ، استهلاک و کوتاه شدن عمر مفيد محافظت می نمايد ٠
مزایا:
مقاومت بالاتر در برابر  مقاومت فشاری وجود هزار کيلوگرم بر سانتيمتر مربع  قابليت چسبندگی و اجرا روی بتن قديم و بتن تازه 
قابل اجرا در کليه سطوح بتنی به عنوان کفپوش  سهولت اجرا  ترکيبی آماده بدون نياز به هيچ افزودنی ديگر  اسيدها و بازها نسبت به بتن
مقاوم در برابر آتش سوزی  عدم توليد گرد و غبار  مقاومت بالا در برابر سيکل های يخ وذوب  دارای رنگ بندی متفاوت و زيبا 
موارد کاربرد:
- کف کارخانجات و کارگاه های توليدی و صنعتی
- کف سوله های صنعتی
- کف انبارهای نگهداری مواد خوراکی ، شيميايی و غيره
- کف سردخانه های نگهدارنده ميوه جات و ديگر مواد خوراکی
- پارکينگ های مسکونی ، عمومی ،طبقاتی
- فرودگاه ها ،بنا در؛ پايانهها و باراندازها
- مکان های روباز عمومی از قبيل زيباسازی فضای پارکها و غيره
- مراکز نظامی ، آموزشی ،نيروگاهها ، چاپخانهها ، کارخانجات خودروسازی و صنايع وابسته به آن
- در همه جا هايی که تردد بارهای ديناميکی مانند خودروهای سبک و سنگين ،تخريب بتن ويا توليد گرد و غبار ناشی ازآن وجود دارد ٠
روش استفاده:
ابتدا سطح مورد نظر را آماده قالب بندی نموده ، ايجاد درزهای انبساط در فواصل قطع بتن الزامی است ٠ بتن زير کار بهتر است با عيار سيمان
حداقل ۴٠٠ کيلوگرم بر متر مکعب طراحی و ساخته شده و ضخامت بتن زيرين بتن ١٠ تا ١۵ سانتيمتر توصيه می گردد . پس از اجرا و
استقرار بتن کف ويبره نمودن بتن و تسطيح اوليه آن با استفاده از تخته ماله (سطح حاصل از اجرای تخته ماله بهترين حالت برای اجرای
را AFRA- FLOOR می باشد ) و همچنين بعد از گيرش اوليه بتن (در شرايط معمول حدود ٢ الی ٣ ساعت) 804 AFRA- FLOOR 804
به روش زير ساخته و اجرا نماييد ٠
مشخصات فنی:
نوع : پودر
١? وزن مخصوص خشک : ٧
٢? وزن مخصوص ملات: ٢
ابعاد دانه ها : حداکثر ٣ ميليمتر
زمان گيرش اوليه ١ الی ٣ ساعت
زمان گيرش نهايی ۶ الی ٨ ساعت
رنگ : در رنگ های متنوع
بسته بندی:
در کيسه ٢۵ کيلوگرمی
شرایط نگهداری:
زير پوشش نگهداری شود ٠به دور از تابش مستقيم آفتاب و دمای زياد انبارگردد ٠عمر مفيد اين محصول در شرايط انبارداری مناسب ١٢ ماه
است ٠ عدم رعايت روش انبارداری مناسب باعث صدمه ديدن محصول بسته بندی آن میشود